Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

24.9.2012

TONTTEJA HEPOLUHDASTA


HEPOLUHDAN VAPAANA OLEVAT TONTIT

AO-rakennuspaikat

Runsaasti hyvillä rakennupaikoilla olevia maisematontteja, ilman omaa rantaa.
Hinta 6 euroa /m2


AP-rakennuspaikat (pientalot ja kytketyt pientalot ja rivitalot)
Kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaan.

Hepoluhdan asemakaava aukeaa seuraavasta linkistä:

www.skjkl.fi/Luhanka/Hepoluhta

Hepoluhdan tonttien myynti

Luhangan kunta p. 040 3479201
Metsä-Pirkka Ky / Jouko Pirkkalainen (LKV) puh. 040-761 0237.


Luhangan kunta myy tontteja omakotitalorakentamiseen. Myytävät tontit sijaitsevat Hepoluhdan asemakaava-alueella kirkonkylän keskustan tuntumassa kortteleissa 104, 105,106, 116 sekä AP-tontteja kortteleista 113 ja 119.

Rakentamista koskevia ohjeita saa teknisestä toimistosta, os. Hakulintie 2, rakennustarkastaja Risto Salonen  p. 040 3479212 ja p, 040 5558204. Tekninen toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00 – 15.00.

Tärkeimmät myyntiehdot

 Kauppahinnat ovat valtuuston 18.9.2008 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaiset. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt hakemukset. 

Saman ostajatahon (yritykset) useamman tontin varaaminen ja mahdollinen kauppa harkitaan kunnanhallituksessa erikseen käyttötarkoituksen, kaavan toteutumisen sekä kunnallistekniikan kustannusten kohdistamisen perusteella (sopimus kunnallistekniikan kustannusten jakamisesta kunnan 
ja ostajan välillä).

Kunta luovuttaa tontit rakentamattomina.

 Alueella on kunnallistteknikka valmiina. Teiden asfaltointi suoritetaan kesällä 2016.

Ostaja on velvollinen kauppahinnan lisäksi maksamaan tontin lohkomiskustannukset ja julkisen kaupanvahvistajan palkkion. 

Tontin rakentamisvelvoite on vähintään 40 % asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta. 

Ostaja tekee tarvittaessa omalla kustannuksellaan tontin maaperäselvityksen. 

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupan tekemisestä.  Rakennettaessa on noudatettava kaavamääräyksiä. 

Rakentamattoman tontin tai sen osan edelleen luovuttaminen määritellään kauppakirjaehdoissa.

Kiinteistö tulee liittää kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Mikäli kiinteistön jätevesiä ei voida johtaa kunnan viemäriverkostoon viettoviemärillä, vastaa kiinteistö jätevesien pumppaamisesta viemäriverkostoon omalla kustannuksellaan kaavamääräysten mukaan. 

 

Kuulutukset

13.4.17 - Kunnanvaltuusto 2017-2021

 

7.4.17 - Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2017

 

20.3.17 - Nuorten kesätyöpaikat 2017

 

15.3.17 - Luhanka, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

13.3.17 - Kuntavaaliehdokkaat 2017

 

1.3.17 - 2017 KUNTAVAALIT

 

22.2.17 - Luhangan kunnan kunnossapitoavustukset yksityisteille

 

13.2.17 - VUODEN 2017 KUNTAVAALIT LUHANGASSA

 

16.1.17 - Asiointiliikenne Joutsaan

 

19.6.13 - Rantaosayleiskaavoituksen vireilletulo ja ennakkotietoa maanomistajille

 

8.1.13 - Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

 

Tiedotteet

13.4.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

7.4.17 - Vanhuspalveluiden odotusajat 2016 - 2017

 

30.3.17 - LUHANGAN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

 

13.3.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

26.1.17 - Tapahtumakalenterin päivitys

 

17.3.16 - Tiedote tiekunnille

 

23.10.15 - Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö

 

20.7.15 - Pyydysmerkkien myynti Luhangan osakaskunnan vesialueella

 

8.12.14 - Joutsan ilta- ja viikonloppupäivystys loppuu 1.1.2015 alkaen

 

10.6.14 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ajankohtaistiedote

 

1.2.13 - Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

24.9.12 - TONTTEJA HEPOLUHDASTA

 

6.6.12 - Kaavoituskatsaus 2012

 

24.1.12 - ELÄINLÄÄKÄRITIEDOTE

 

22.12.10 - Ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2011 alkaen