Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

18.5.2018

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 

 

Ilmoitusvelvollinen       Luhangan musiikkiyhdistys ry.

 

Toiminta                       Luhangan Lärvit –festivaalin ulkoilmakonsertti

 

Ajankohta                     La 26.05.2018               klo 16.00-24.00

 

Sijainti                          Ylä-Varmantie 103 piha-alueella

 

Päätöksen antaminen  Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 22.05.2018

 

Nähtävilläolo                Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Luhangan kunnan teknisessä toimistossa kuulutusajan 21.5. - 21.6.2018

 

Muutoksenhaku           Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa asianosaisilla ja yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

 

 

 

 

Luhangassa 18.05.2018

 

Rakennuslautakunta

 

                                   

 

 

 

 

 

Kuulutukset

13.6.18 - KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

18.5.18 - Ehdotus Päijänteen säännöstelyn kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuosiksi 2018-2022

 

18.5.18 - Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 

18.5.18 - Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 

15.5.18 - Julkipanoilmoitus poikkeamista koskevasta päätöksestä

 

9.4.18 - Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sek? tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ymp?rist?selostuksen valmistelu

 

9.4.18 - Kutsuntakuulutus

 

21.2.18 - Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

 

13.12.17 - Keski-Suomen tarkastetun maakuntakaavan hyväksyminen

 

12.10.17 - Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

 

12.10.17 - Luhangan kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen

 

15.3.17 - Luhanka, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

8.1.13 - Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

 

Tiedotteet

8.6.18 - Asiointiliikenne Joutsaan ajalla 8.6.-3.8.2018

 

6.6.18 - Luhangan koulun liikuntasali on suljettuna koko heinäkuun 2018

 

8.5.18 - Vanhuspalveluiden odotusajat v.2017-2018

 

20.4.18 - Luhangan osakaskunnan vuosikokous

 

23.3.18 - Tapahtumakalenterin päivitys

 

2.11.17 - Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta tarjoaa pikaneuvontaa kerran viikossa ilman ajanvarausta Jyväskylässä 9.11. alkaen

 

25.10.17 - Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin vuodelle 2018

 

3.8.17 - Hyvinvointikertomus 2017

 

13.4.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

23.10.15 - Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö

 

20.7.15 - Pyydysmerkkien myynti Luhangan osakaskunnan vesialueella

 

8.12.14 - Joutsan ilta- ja viikonloppupäivystys loppuu 1.1.2015 alkaen

 

1.2.13 - Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

24.9.12 - TONTTEJA HEPOLUHDASTA

 

24.1.12 - ELÄINLÄÄKÄRITIEDOTE

 

22.12.10 - Ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2011 alkaen