Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

10.1.2018

Tasavallan presidentin vaali

Vuoden 2018 presidentinvaali Luhangan kunnassa

Luhangan kunnassa toimitetaan Tasavallan presidentin 1. vaali 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2018. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

- Kirkonkylä äänestysalue I (Hakulintie 2)

- Tammijärvi äänestysalue II (Luhangan koulu, Tammijärventie 316)

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä (28.1.2018) täyttävät 18 vuotta.

Ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Luhangan kunnan valtuustosalissa (Hakulintie 2, puh. 040 3479 215).  Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänestysajat ovat seuraavat:

Vaalin 1. kierros

17.1. – 19.1.2018 klo 9-15

22.1. – 23.1.2018 klo 9-15

Vaalin mahdollinen 2. kierros

31.1. – 2.2.2018 klo 9-15

5.2. – 6.2.2018 klo 9-15

 

Laitosäänestys toimitetaan palvelukeskus Tuuliharjussa (Hakulintie 3, Luhanka) jonain ennakkoäänestys ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määräämänä aikana. Laitosäänestys on tarkoitettu hoito- ja muissa laitoksissa hoidettavana oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti (Hakulintie 2, 19950 Luhanka) tai puhelimitse (p. 040 3479215) 1. vaalia koskien viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16 mennessä ja mahdollista 2. vaalia koskien viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16 mennessä. Mikäli äänestäjä ilmoittautuu 1. vaaliin määräajassa, hänen ei tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.

Lisätietoja vaalijärjestelyistä antaa: keskusvaalilautakunnan sihteeri Kristiina Salminen p. 040 3479215.

 

Luhanka 10.1.2018

Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta

 

Kuulutukset

10.1.18 - Tasavallan presidentin vaali

 

8.1.18 - Maastoliikennelain mukainen lupahakemus/Helsingin Moottorikerho ry

 

13.12.17 - Keski-Suomen tarkastetun maakuntakaavan hyväksyminen

 

29.11.17 - ARA Avustus asumisneuvontatoimintaan

 

22.11.17 - Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

 

22.11.17 - Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

 

12.10.17 - Luhangan kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen

 

12.10.17 - Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

 

15.3.17 - Luhanka, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

8.1.13 - Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

 

Tiedotteet

15.1.18 - Kouluun ilmoittautuminen 2018

 

10.1.18 - Kehitysvammaisten perhehoitaja -Ennakkovalmennus

 

27.12.17 - Avoin työpaikka: Lastenhoitaja

 

27.11.17 - Tapahtumakalenterin päivitys

 

10.11.17 - Vanhuspalveluiden odotusajat v.2017

 

2.11.17 - Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta tarjoaa pikaneuvontaa kerran viikossa ilman ajanvarausta Jyväskylässä 9.11. alkaen

 

25.10.17 - Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin vuodelle 2018

 

3.8.17 - Hyvinvointikertomus 2017

 

13.4.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

23.10.15 - Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö

 

20.7.15 - Pyydysmerkkien myynti Luhangan osakaskunnan vesialueella

 

8.12.14 - Joutsan ilta- ja viikonloppupäivystys loppuu 1.1.2015 alkaen

 

1.2.13 - Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

24.9.12 - TONTTEJA HEPOLUHDASTA

 

24.1.12 - ELÄINLÄÄKÄRITIEDOTE

 

22.12.10 - Ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2011 alkaen