Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

1.3.2017

2017 KUNTAVAALIT

Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa äänestys Luhangan kunnassa tapahtuu seuraavasti:

Äänestyshuoneistot avataan äänestyspäivänä klo 9 ja suljetaan klo 20.

I ÄÄNESTYSALUE:

Äänestyspaikka: Luhangan kunnanvirasto Osoite: Hakulintie 2, 19950 LUHANKA

II ÄÄNESTYSALUE:

Äänestyspaikka: Tammijärven koulu Osoite: Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikka:

Luhangan kunnanvirasto Osoite: Hakulintie 2, 19950 LUHANKA

29.3.2017 – 31.3.2017 klo 9:00 – 15:00
3.4.2017 – 4.4.2017 klo 9:00 – 15:00

Kotiäänestys:

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on kunnan kanssa omaishoitosopimus.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti, os. Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka, tai puhelimitse 0403479215 / Kristiina Salminen.

Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen.

Luhangassa 1.3.2017

LUHANGAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Kuulutukset

13.4.17 - Kunnanvaltuusto 2017-2021

 

15.3.17 - Luhanka, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

13.3.17 - Kuntavaaliehdokkaat 2017

 

1.3.17 - 2017 KUNTAVAALIT

 

13.2.17 - VUODEN 2017 KUNTAVAALIT LUHANGASSA

 

16.1.17 - Asiointiliikenne Joutsaan

 

19.6.13 - Rantaosayleiskaavoituksen vireilletulo ja ennakkotietoa maanomistajille

 

8.1.13 - Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

 

Tiedotteet

10.5.17 - Tapahtumakalenterin päivitys

 

13.4.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

7.4.17 - Vanhuspalveluiden odotusajat 2016 - 2017

 

30.3.17 - LUHANGAN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

 

13.3.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

17.3.16 - Tiedote tiekunnille

 

23.10.15 - Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö

 

20.7.15 - Pyydysmerkkien myynti Luhangan osakaskunnan vesialueella

 

8.12.14 - Joutsan ilta- ja viikonloppupäivystys loppuu 1.1.2015 alkaen

 

10.6.14 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ajankohtaistiedote

 

1.2.13 - Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

24.9.12 - TONTTEJA HEPOLUHDASTA

 

6.6.12 - Kaavoituskatsaus 2012

 

24.1.12 - ELÄINLÄÄKÄRITIEDOTE

 

22.12.10 - Ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2011 alkaen