Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

19.6.2013

Rantaosayleiskaavoituksen vireilletulo ja ennakkotietoa maanomistajille

 

Luhangan kunta on käynnistänyt rantaosayleiskaavan ajantasaistamisen ja täydentämisen v. 1996 vahvistetun ja sittemmin v. 2005 eräiltä osin muutetun Päijänteen Tammiselkä – Pilkanselkä – Avoselkä – Ahvenusselkä - Kotkatselkä -rantaosayleiskaavan osalta.


Alustava kaava-alueen rajausKaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan ja asetetaan yleisesti nähtäville alkusyksyllä 2013. Tällöin kaavoituksesta järjestetään myös yleisötilaisuus, josta ilmoitetaan erikseen virallisin kuulutuksin, Joutsan Seutu – sanomalehdessä sekä ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetettävillä kirjeillä.

Kaavoituksen alustavia tavoitteita ovat mm. yleiskaavamääräysten ajantasaistaminen, asianosaisilta tulevien kaavamuutostarpeiden käsitteleminen, kaavan mitoitusperusteiden tarkastelu, kuntastrategian huomioiminen alueen suunnittelussa sekä kaavan laatiminen sähköiseen muotoon.Luhangan kunta
Kunnanhallitus 19.6.2013

 

Kuulutukset

13.4.17 - Kunnanvaltuusto 2017-2021

 

7.4.17 - Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2017

 

20.3.17 - Nuorten kesätyöpaikat 2017

 

15.3.17 - Luhanka, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

13.3.17 - Kuntavaaliehdokkaat 2017

 

1.3.17 - 2017 KUNTAVAALIT

 

22.2.17 - Luhangan kunnan kunnossapitoavustukset yksityisteille

 

13.2.17 - VUODEN 2017 KUNTAVAALIT LUHANGASSA

 

16.1.17 - Asiointiliikenne Joutsaan

 

19.6.13 - Rantaosayleiskaavoituksen vireilletulo ja ennakkotietoa maanomistajille

 

8.1.13 - Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

 

Tiedotteet

13.4.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

7.4.17 - Vanhuspalveluiden odotusajat 2016 - 2017

 

30.3.17 - LUHANGAN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

 

13.3.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

26.1.17 - Tapahtumakalenterin päivitys

 

17.3.16 - Tiedote tiekunnille

 

23.10.15 - Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö

 

20.7.15 - Pyydysmerkkien myynti Luhangan osakaskunnan vesialueella

 

8.12.14 - Joutsan ilta- ja viikonloppupäivystys loppuu 1.1.2015 alkaen

 

10.6.14 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ajankohtaistiedote

 

1.2.13 - Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

24.9.12 - TONTTEJA HEPOLUHDASTA

 

6.6.12 - Kaavoituskatsaus 2012

 

24.1.12 - ELÄINLÄÄKÄRITIEDOTE

 

22.12.10 - Ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2011 alkaen