Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

8.1.2013

Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

KUULUTUS

LUHANGAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET

Luhangan kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille on laadittu ehdotukset laitosten toiminta-alueiksi. Kunnan alueella toimivia vesihuoltolaitoksia ovat Luhangan kunnan vesi- ja viemärilaitos ja Tammijärven vesiosuuskunta. Toiminta-alue -ehdotuksista on laadittu toiminta-aluesuunnitelma, jossa on sanallisesti kuvattu toiminta-alueita sekä laadittu kartta, johon ehdotukset toiminta-alueiksi on merkitty. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen määrittäminen perustuu Vesihuoltolakiin (119/2001). Toiminta-alueellaan vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta ja toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen verkostoon.

Ennen toiminta-alueen hyväksymiskäsittelyä asiasta pyydetään lausunto valvontaviranomaiselta sekä varataan alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-aluesuunnitelma ja toiminta-aluekartta ovat nähtävänä 9.1.-22.2.2013 välisen ajan Luhangan kunnan teknisessä toimessa osoitteessa Hakulintie 2, 19950 Luhanka sekä Luhangan kunnan internet-sivuilla. Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus toiminta-alueista. Kirjallinen muistutus tulee toimittaa Luhangan kunnan rakennuslautakunnalle 22.2.2013 kello 15.00 mennessä (os. Luhangan kunta, Rakennuslautakunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköpostios. luhanka@luhanka.fi).

Tarvittaessa lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Toiminta-aluesuunnitelma


Toiminta-alueet


Luhangassa 8.1.2013 Luhangan rakennuslautakunta

 

Kuulutukset

15.1.19 - Luhangan esikouluun ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

 

8.1.19 - Joutsenlampi Ralli 2019

 

12.12.18 - Vesilain mukainen lupahakemus

 

12.12.18 - Luhangan kunnanvaltuuston kokous 21.12.2018

 

11.12.18 - Luhangan kunnan hulevesitulvariskien alustava arviointi 2. kierros

 

29.11.18 - Avustus asumisneuvontatoimintaan

 

12.11.18 - Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

 

21.2.18 - Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

 

12.10.17 - Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

 

12.10.17 - Luhangan kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen

 

15.3.17 - Luhanka, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

8.1.13 - Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

 

Tiedotteet

13.12.18 - Kiinteistön Laaniahon myynti

 

23.10.18 - Luhangan kunnan 150-vuotislahjoitus

 

18.10.18 - Vanhuspalveluiden odotusajat v. 2018

 

2.10.18 - Valokuvia Luhangasta

 

23.8.18 - Asiointiliikenne Joutsaan ajalla 7.9.2018 - 17.5.2019

 

8.8.18 - Kuntastrategian valmistelu

 

23.3.18 - Tapahtumakalenterin päivitys

 

2.11.17 - Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta tarjoaa pikaneuvontaa kerran viikossa ilman ajanvarausta Jyväskylässä 9.11. alkaen

 

25.10.17 - Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin vuodelle 2018

 

3.8.17 - Hyvinvointikertomus 2017

 

13.4.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

23.10.15 - Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö

 

20.7.15 - Pyydysmerkkien myynti Luhangan osakaskunnan vesialueella

 

8.12.14 - Joutsan ilta- ja viikonloppupäivystys loppuu 1.1.2015 alkaen

 

1.2.13 - Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

24.9.12 - TONTTEJA HEPOLUHDASTA

 

24.1.12 - ELÄINLÄÄKÄRITIEDOTE

 

22.12.10 - Ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2011 alkaen