Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

8.1.2013

Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

KUULUTUS

LUHANGAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET

Luhangan kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille on laadittu ehdotukset laitosten toiminta-alueiksi. Kunnan alueella toimivia vesihuoltolaitoksia ovat Luhangan kunnan vesi- ja viemärilaitos ja Tammijärven vesiosuuskunta. Toiminta-alue -ehdotuksista on laadittu toiminta-aluesuunnitelma, jossa on sanallisesti kuvattu toiminta-alueita sekä laadittu kartta, johon ehdotukset toiminta-alueiksi on merkitty. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen määrittäminen perustuu Vesihuoltolakiin (119/2001). Toiminta-alueellaan vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta ja toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen verkostoon.

Ennen toiminta-alueen hyväksymiskäsittelyä asiasta pyydetään lausunto valvontaviranomaiselta sekä varataan alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-aluesuunnitelma ja toiminta-aluekartta ovat nähtävänä 9.1.-22.2.2013 välisen ajan Luhangan kunnan teknisessä toimessa osoitteessa Hakulintie 2, 19950 Luhanka sekä Luhangan kunnan internet-sivuilla. Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus toiminta-alueista. Kirjallinen muistutus tulee toimittaa Luhangan kunnan rakennuslautakunnalle 22.2.2013 kello 15.00 mennessä (os. Luhangan kunta, Rakennuslautakunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköpostios. luhanka@luhanka.fi).

Tarvittaessa lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Toiminta-aluesuunnitelma


Toiminta-alueet


Luhangassa 8.1.2013 Luhangan rakennuslautakunta

 

Kuulutukset

13.4.17 - Kunnanvaltuusto 2017-2021

 

7.4.17 - Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2017

 

20.3.17 - Nuorten kesätyöpaikat 2017

 

15.3.17 - Luhanka, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

13.3.17 - Kuntavaaliehdokkaat 2017

 

1.3.17 - 2017 KUNTAVAALIT

 

22.2.17 - Luhangan kunnan kunnossapitoavustukset yksityisteille

 

13.2.17 - VUODEN 2017 KUNTAVAALIT LUHANGASSA

 

16.1.17 - Asiointiliikenne Joutsaan

 

19.6.13 - Rantaosayleiskaavoituksen vireilletulo ja ennakkotietoa maanomistajille

 

8.1.13 - Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

 

Tiedotteet

13.4.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

7.4.17 - Vanhuspalveluiden odotusajat 2016 - 2017

 

30.3.17 - LUHANGAN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

 

13.3.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

26.1.17 - Tapahtumakalenterin päivitys

 

17.3.16 - Tiedote tiekunnille

 

23.10.15 - Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö

 

20.7.15 - Pyydysmerkkien myynti Luhangan osakaskunnan vesialueella

 

8.12.14 - Joutsan ilta- ja viikonloppupäivystys loppuu 1.1.2015 alkaen

 

10.6.14 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ajankohtaistiedote

 

1.2.13 - Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

24.9.12 - TONTTEJA HEPOLUHDASTA

 

6.6.12 - Kaavoituskatsaus 2012

 

24.1.12 - ELÄINLÄÄKÄRITIEDOTE

 

22.12.10 - Ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2011 alkaen