Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu
https://danmarkpillen.com/famvir-apoteket/

Sosiaalitoimi

SOSIAALITOIMISTO

Hakulintie 2, 19950 Luhanka
perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen
p. 040 3479 211
_____________________________________________________
 

Sydäniskureiden sijoituspaikat Luhangassa (Huom! Luhangan koululla paikka vaihtunut)

Palvelukeskus Tuuliharju:
vanhainkodin pääoven tuulikaapissa (Hakulintie 3) saatavilla ympäri vuorokauden.

Luhangan koulu:
Liikuntasalin sisäänkäynnin tuulikaappi (Tammijärventie 316)
saatavilla klo 6:00 - 22:00


Käytön opastus: Marja Paasivaara puh. 040 3479 219

Ylläpito ja huolto: Pasi Länsivuori puh. 040 3479 233


_____________________________________________________ 

 

1.1.2018 alkaen sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä suoran puhelinnumeron kautta, p. 014 266 0149
Numeroon voi soittaa maanantaista torstaihin klo 16–24 ja perjantaista klo 16:sta sunnuntaihin klo 24:ään saakka. Muina aikoina tai mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa edelleen yleisen hätänumeron 112 kautta.
___________________________________________________
Iäkkään ihmisen palvelutarpeesta ilmoitetaan virka-ajalla perusturvan toimistoon
p. 040 3479 211 ja muuna vuorokaudenaikana vanhainkotiin p. 040 3479 218.
___________________________________________________

Luhangan kunnassa toimii ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitaja, joka tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa. Mahdollisuus myös kotona tapahtuvaan lyhytaikaiseen perhehoitoon.
Yhteystiedot: Miia Keihäsniemi, Sysmäntie 917, Luhanka.
Puh. 046 600 4467.  Perhehoito tiedote

____________________________________________________


Sosiaalitoimisto on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina (9-15).
Henkilökohtaiseen asiointiin toimistossa varataan aika puhelimitse numerosta 040 3479 211.

Tilassa toimii myös KELA:n yhteispalvelupiste.
Ajanvaraus puhelimitse p. 040 3479215

Sosiaalitoimistossa voi asioida mm. seuraavissa asioissa:
* omaishoidon- ja lasten kotihoidon tuki,
* vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto,
* elatustuki ja -apu,
* lastensuojelu,
* päihdehuolto,
* toimeentulotuki,
* palvelumaksut,
* veteraaniasiat,
* lasten huolto- ja tapaamisoikeus sekä
* päivähoitohakemukset.

Lastenvalvojan tehtävät on delegoitu Joutsan kunnan sosiaalityöntekijä Leena Seppälälle puh. 040 358 0009, Länsitie 5, 19650 Joutsa

TOIMEENTULOTUKI
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa muulla tavoin. Perustoimeentulotuki haetaan KELA:sta.

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon eteisestä tai sosiaalitoimistosta, hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti.

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Sosiaalipäivystys on akuuteissa, sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystyksen työkenttänä ovat etenkin lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet. Virka-aikana sosiaalipäivystyksestä vastaa sosiaalitoimisto. 
Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys: 1.1.2018 alkaen sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä suoran puhelinnumeron kautta, p. 014 266 0149
Numeroon voi soittaa maanantaista torstaihin klo 16–24 ja perjantaista klo 16:sta sunnuntaihin klo 24:ään saakka. Muina aikoina tai mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa edelleen yleisen hätänumeron 112 kautta.

EDUNVALVONTA
Luhangan kunnan yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa Keski-Suomen oikeusaputoimisto. Asiakasopastus p. 029 56 52245
Sähköposti: keski-suomi.edunvalvonta(at)oikeus.fi
Lisätietoja: http://www.oikeus.fi

TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta.
Ajanvaraus p. (014) 266 0000, tiistai-torstai klo 12-14.
Lisätietoja: www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/talous--ja-velkaneuvojat/

KULUTTAJANEUVONTA
Kuluttajaneuvonta p. 029 553 6901.
Lisätietoja: http://www.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta/

 

SOSIAALIASIAMIES
Kosken sosiaaliasiamiestiedote 1_9_2018.pdf------------------------------------------------

PALVELUKESKUS TUULIHARJU
Vanhainkoti toimii kirkonkylällä osoitteessa Hakulintie 3.
johtaja Vuokko Lehtonen
p. 040 3479 218

Kotihoito toimii kirkonkylällä osoitteessa Hakulintie 3.
Sisältää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun.
-  p. 040 3479 221 Eija Göös, tiimivastaava

Vanhusten tukiasunnot sijaitsee osoitteessa Hakulintie 3G.
yhteyshenkilöt Susanna Ikonen p. 040 3479 219 ja Päivi Kärnä p. 040 3479 224

Päiväkeskustoimintaa järjestetään Luhangan kylätalolla osoitteessa Kotipellontie 1.

yhteyshenkilö Kirsi Toivonen p. 040 3479223, joka toimii myös omaishoitajien omahoitajana.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 1.1.2017
Markku Huuskola, puheenjohtaja puh. 0400 642 597
Meeri Ruuti, varapuheenjohtaja puh. 045 138 0687
Pirkko Hietanen
Eila Honkanen
Pentti Sorsa
Raija Virtanen

PÄIVÄHOITO
Lasten päivähoito on järjestetty perhepäivähoitona Luhangan kirkonkylässä ja Tammijärvellä. Päivähoitoasioista vastaa perusturvajohtaja.
- Kirkonkylä: p. 040 3479 234
- Tammijärvi: p. 040 3479 239

Seudullinen päivähoito

 

Katso myös

Perusturvajohtaja
Sirpa Hyytiäinen
puh. 040 3479 211
sirpa.hyytiainen(at)luhanka.fi

Toimistosihteeri

Kristiina Salminen
puh. 040 3479 215
kristiina.salminen(at)luhanka.fi

Palvelukeskus Tuuliharju:
johtaja Vuokko Lehtonen
puh. 040 3479 218
vuokko.lehtonen(at)luhanka.fi


Vanhainkoti
osasto

puh. 040 3479 219

Kotihoito
tiimivastaava
Eija Göös
puh. 040 3479 221
eija.goos(at)luhanka.fi

Päivähoito

Kirkonkylä

puh. 040 3479 234
pph.luhanka(at)gmail.com

Päivähoito
Tammijärvi

puh. 040 3479 239
ph.tammijarvi(at)gmail.com

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja
Markku Huuskola
0400 642 597

sihteeri:
Sirpa Hyytiäinen
puh. 040 3479 211
sirpa.hyytiainen(at)luhanka.fi

vastuutyöntekijä:
Kristiina Salminen
puh. 0403479215
kristiina.salminen(at)luhanka