Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Sosiaalitoimi

SOSIAALITOIMISTO

Hakulintie 2, 19950 Luhanka
perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen
p. 040 3479 211
_____________________________________________________ 

Akuuteissa kriistilanteissa päivystää 24/7 kriisikeskus Mobile Jyväskylässä (myös lastensuojeluasiat virka-ajan ulkopuolella) puhelin 014-266 7150, tarvittaessa Mobilesta yhdistetään sosiaalipäivystykseenIäkkään ihmisen palvelutarpeesta ilmoitetaan virka-ajalla perusturvan toimistoon
p. 040 3479 211 ja muuna vuorokaudenaikana vanhainkotiin p. 040 3479 218.
___________________________________________________

Ikäihmisten perhehoito; Infokirje syksyn 2017 ennakkovalmennuksesta

info ennakkovalmennuksesta
____________________________________________________
Keski-Suomen SOTE2020-hanke - uutiskirje 8.6.2016
____________________________________________________


Sosiaalitoimisto on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina (9-15).
Henkilökohtaiseen asiointiin toimistossa varataan aika puhelimitse numerosta 040 3479 211.

Tilassa toimii myös KELA:n yhteispalvelupiste.
Ajanvaraus puhelimitse p. 040 3479215

Sosiaalitoimistossa voi asioida mm. seuraavissa asioissa:
* omaishoidon- ja lasten kotihoidon tuki,
* vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto,
* elatustuki ja -apu,
* lastensuojelu,
* päihdehuolto,
* toimeentulotuki,
* palvelumaksut,
* veteraaniasiat,
* lasten huolto- ja tapaamisoikeus sekä
* päivähoitohakemukset.

Lastenvalvojan tehtävät on delegoitu Joutsan kunnan sosiaalityöntekijä Leena Seppälälle puh. 040 358 0009, Länsitie 5, 19650 Joutsa

TOIMEENTULOTUKI
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa muulla tavoin. Perustoimeentulotuki haetaan KELA:sta.

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon eteisestä tai sosiaalitoimistosta, hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti.

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Sosiaalipäivystys on akuuteissa, sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystyksen työkenttänä ovat etenkin lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet. Virka-aikana sosiaalipäivystyksestä vastaa sosiaalitoimisto. 
Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys: Kriisikeskus Mobile p. (014) 266 7150 tai hätäkeskukseen 112.

EDUNVALVONTA
Luhangan kunnan yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa Keski-Suomen oikeusaputoimisto. Asiakasopastus p. 029 56 52245
Sähköposti: keski-suomi.edunvalvonta(at)oikeus.fi
Lisätietoja: http://www.oikeus.fi

TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta.
Ajanvaraus p. (014) 266 0000, tiistai-torstai klo 12-14.
Lisätietoja: www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/talous--ja-velkaneuvojat/

KULUTTAJANEUVONTA
Jyväskylän kaupungin kuluttajaneuvonta p. 071 873 1901.
Lisätietoja: http://www.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta/

 

SOSIAALIASIAMIES
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuollon asiakaslain
24 §:n mukaan:
- Neuvoa asiakasta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamisessa.
- Avustaa asiakasta muistutuksen teossa. 
- Tiedottaa asiakkaan oikeuksista. 
- Toimia muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi. - Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun valvojana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Luhangan kunnan sosiaaliasiamies:
Eija Hiekka, puh. 044 265 1080
sosiaaliasiamies(at)koske.fi
puhelinaika ma - to klo 9 - 11

------------------------------------------------

PALVELUKESKUS TUULIHARJU
Vanhainkoti toimii kirkonkylällä osoitteessa Hakulintie 3.
johtaja Asta Tiitta
p. 040 3479 218

Kotihoito toimii kirkonkylällä osoitteessa Hakulintie 3.
Sisältää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun.
-  p. 040 3479 221 Eija Göös, tiimivastaava

Vanhusten tukiasunnot sijaitsee osoitteessa Hakulintie 3G.
yhteyshenkilöt Susanna Ikonen p. 040 3479 219 ja Päivi Kärnä p. 040 3479 224

Päiväkeskustoimintaa järjestetään Luhangan kylätalolla osoitteessa Kotipellontie 1.

yhteyshenkilöt Kirsi Toivonen p. 040 3479223 ja Tuula Salminen p. 040 3479 226

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 1.1.2017
Markku Huuskola, puheenjohtaja puh. 0400 642 597
Meeri Ruuti, varapuheenjohtaja puh. 045 138 0687
Pirkko Hietanen
Eila Honkanen
Pentti Sorsa
Raija Virtanen

PÄIVÄHOITO
Lasten päivähoito on järjestetty perhepäivähoitona Luhangan kirkonkylässä ja Tammijärvellä. Päivähoitoasioista vastaa perusturvajohtaja.
- Kirkonkylä: p. 040 3479 234, Sirkka Virtanen
- Tammijärvi: p. 040 3479 239, Kaija Lappalainen, Marjatta Saukonoja

Seudullinen päivähoito

 

Katso myös

Perusturvajohtaja
Sirpa Hyytiäinen
puh. 040 3479 211
sirpa.hyytiainen(at)luhanka.fi

Toimistosihteeri

Kristiina Salminen
puh. 040 3479 215
kristiina.salminen(at)luhanka.fi

Palvelukeskus Tuuliharju:
johtaja Asta Tiitta
puh. 040 3479 218
asta.tiitta(at)luhanka.fi

Vanhainkoti
tiimivastaava
Kirsi Haapasaari

puh. 040 3479 219

Kotihoito
tiimivastaava
Eija Göös
puh. 040 3479 221
eija.goos(at)luhanka.fi

Päivähoito

Kirkonkylä
Sirkka Virtanen
puh. 040 3479 234
pph.luhanka(at)gmail.com

Päivähoito
Tammijärvi
Kaija Lappalainen,
Marjatta Saukonoja
puh. 040 3479 239
ph.tammijarvi(at)gmail.com

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja
Markku Huuskola
0400 642 597

sihteeri:
Sirpa Hyytiäinen
puh. 040 3479 211
sirpa.hyytiainen(at)luhanka.fi