Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta27.9.2018

§
22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
24 Esityslistan hyväksyminen
25 Muistutus jätehuoltomaksusta
26 Muistutus jätehuoltomaksusta
27 Muistutus jätehuoltomaksusta
28 Muistutus jätehuoltomaksusta
29 Muistutus jätehuoltomaksusta
30 Muistutus jätehuoltomaksusta
31 Muistutus jätehuoltomaksusta
32 Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2018
33 Talousarvion toteutuminen
34 Taloussuunnitelma vuodelle 2019
35 Ilmoitusasiat
36 Muut asiat


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rak.ltk 22 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 8.2.2018 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Rak.ltk. 23 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin XX XXX ja XX XXX.


Esityslistan hyväksyminen

Rak.ltk. 24 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2018

Rak.ltk. 25 §

Hakija: XX XXX ja XX XXX
Kiinteistö: Airionniemi 435-401-2-94, Aholansaari 435-401-1-89

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Luhangan kunnan rakennuslautakunta huolehtii Luhangan kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä. Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi jätetaksan 24.11.2016 § 36 ja taksa tuli voimaan 1.1.2017.

Jätelain 81 §:n mukaan jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu maksuvelvollisen hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Luhangan kunnassa rakennuslautakunnalle.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Jätemaksuja ei poisteta.

Perustelut:

Hakijat toivovat muistutuskirjeessään, että maksua perittäisiin vain toisesta kiinteistöstä. Muistutuskirjeen mukaan molemmat kiinteistöt ovat käytössä.
Rakennuslautakunta katsoo, että velvollisuus jätemaksun maksamiseen syntyy silloin, kun kiinteistö on käytettävissä tavanomaiseen loma-asumiseen. Kiinteistön tosiasiallisella käytöllä ei ole merkitystä, koska sen valvominen on mahdotonta ja se saattaisi siten johtaa vapaa-ajan asukkaiden epätasapuoliseen kohteluun.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2018

Rak.ltk. 26 §

Hakija: XXX XXX
Kiinteistö: Niittylä, 435-402-4-314

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Luhangan kunnan rakennuslautakunta huolehtii Luhangan kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä. Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi jätetaksan 24.11.2016 § 36 ja taksa tuli voimaan 1.1.2017.

Jätelain 81 §:n mukaan jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu maksuvelvollisen hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Luhangan kunnassa rakennuslautakunnalle.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama ehdotus:

Jätemaksu poistetaan ja kiinteistö poistetaan jätemaksurekisteristä. Kiinteistönomistajan tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle, mikäli kiinteistö otetaan uudelleen asumiskäyttöön.

Perustelut:
Kiinteistö on asuinkelvottomassa kunnossa. Liitteenä on kuvia kiinteistöstä. Rakennuslautakunta katsoo, että velvollisuus jätemaksun maksamiseen syntyy silloin, kun kiinteistö on käytettävissä tavanomaiseen loma-asumiseen. Koska kiinteistö on asuinkelvottomassa kunnossa, jätemaksua ei peritä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2018

Rak.ltk. 27 §

Hakija: XXX XXXX
Kiinteistö: Riuttasaari 435-402-001-0190-V

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Luhangan kunnan rakennuslautakunta huolehtii Luhangan kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä. Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi jätetaksan 24.11.2016 § 36 ja taksa tuli voimaan 1.1.2017.

Jätelain 81 §:n mukaan jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu maksuvelvollisen hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Luhangan kunnassa rakennuslautakunnalle.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Jätemaksuun ei tehdä muutoksia. Kiinteistöltä peritään normaali vapaa-ajan asunnon jätemaksu.

Perustelut: Hakijan lähettämän muistutuskirjeen mukaan kiinteistöä ei ole käytetty mitenkään koko yhtiön omistusaikana eikä sitä ole tarkoitus käyttää mitenkään myöskään tulevaisuudessa. Koska kiinteistöä ei käytetä mitenkään, hakija katsoo, että täyden jätemaksun määrääminen ei ole kohtuullista.
Rakennuslautakunta katsoo, että velvollisuus jätemaksun maksamiseen syntyy silloin, kun kiinteistö on käytettävissä tavanomaiseen loma-asumiseen. Kiinteistön tosiasiallisella käytöllä ei ole merkitystä, koska sen valvominen on mahdotonta ja se saattaisi siten johtaa vapaa-ajan asukkaiden epätasapuoliseen kohteluun.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2018

Rak.ltk. 28 §

Hakija: XX XXX ja XX XXX
Kiinteistö: Suvipirtti 435-402-0004-0640-4

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Luhangan kunnan rakennuslautakunta huolehtii Luhangan kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä. Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi jätetaksan 24.11.2016 § 36 ja taksa tuli voimaan 1.1.2017.

Jätelain 81 §:n mukaan jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu maksuvelvollisen hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Luhangan kunnassa rakennuslautakunnalle.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Jätemaksu poistetaan ja kiinteistö poistetaan jätemaksurekisteristä. Kiinteistönomistajan tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle, mikäli kiinteistö otetaan uudelleen asumiskäyttöön.

Perustelut:

Hakijan lähettämän muistutuskirjeen mukaan kiinteistö on asuinkelvottomassa kunnossa. Katto on vuotanut ja aiheuttanut homehtumista kattoon ja seiniin. Muistutuskirjeen liitteenä oli kuvia kiinteistöstä. Rakennuslautakunta katsoo, että velvollisuus jätemaksun maksamiseen syntyy silloin, kun kiinteistö on käytettävissä tavanomaiseen loma-asumiseen. Koska kiinteistö on asuinkelvottomassa kunnossa, jätemaksua ei peritä.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2018

Rak.ltk. 29 §

Hakija: XX XXX
Kiinteistö: Hakalehto 435-405-1-53

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Luhangan kunnan rakennuslautakunta huolehtii Luhangan kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä. Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi jätetaksan 24.11.2016 § 36 ja taksa tuli voimaan 1.1.2017.

Jätelain 81 §:n mukaan jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu maksuvelvollisen hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Luhangan kunnassa rakennuslautakunnalle.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Vakituisen asunnon jätemaksu muutetaan vapaa-ajan jätemaksuksi.

Perustelut:

Hakija ei asu kiinteistöllä enää vakituisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2018

Rak.ltk. 30 §

Hakija: XX XXX, XX XXX pk:n edustaja
Kiinteistö: Lahtela 435-402-2-113

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Luhangan kunnan rakennuslautakunta huolehtii Luhangan kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä. Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi jätetaksan 24.11.2016 § 36 ja taksa tuli voimaan 1.1.2017.

Jätelain 81 §:n mukaan jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu maksuvelvollisen hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Luhangan kunnassa rakennuslautakunnalle.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Jätemaksuun ei tehdä muutoksia. Kiinteistöltä peritään normaali vapaa-ajan asunnon jätemaksu.

Perustelut: Hakija on saanut laskun jätehuoltomaksusta vuodelta 2018. Sähköpostin mukaan hän on tehnyt jätehuoltomaksusta korjauspyynnön kirjallisena sekä lähettänyt sen Luhangan kunnan toimistoon. Kirjettä ei löydy kunnasta, eikä ole tietoa, että se olisi saapunut kuntaan. Kirjeenlähettäjä on vastuussa siitä, että muistutuskirje saapuu perille määräajassa. Koska muistutuskirje on saapunut perille määräajan jälkeen, muistutusta ei käsitellä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2018

Rak.ltk. 31 §

Hakija: XX XXX
Kiinteistö: Liansaari 435-402-4-647

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Luhangan kunnan rakennuslautakunta huolehtii Luhangan kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä. Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi jätetaksan 24.11.2016 § 36 ja taksa tuli voimaan 1.1.2017.

Jätelain 81 §:n mukaan jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu maksuvelvollisen hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Luhangan kunnassa rakennuslautakunnalle.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Jätemaksu poistetaan ja kiinteistö poistetaan jätemaksurekisteristä. Kiinteistönomistajan tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle, mikäli kiinteistö otetaan uudelleen asumiskäyttöön.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Hakijan lähettämien kuvien perusteella kiinteistö on asuinkelvottomassa kunnossa. Kiinteistö on ollut autiona/asumattomana yli 40 vuotta. Rakennuslautakunta katsoo, että velvollisuus jätemaksun maksamiseen syntyy silloin, kun kiinteistö on käytettävissä tavanomaiseen loma-asumiseen. Koska kiinteistö on asuinkelvottomassa kunnossa, jätemaksua ei peritä.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2018

Rak.ltk 32 §

Jätehuollon perusmaksut vuodelle 2018 ovat vakituisten asuntojen osalta 21,00 € (alv 0%) ja vapaa-ajan asuntojen osalta 14,00 (alv 0%).

Maksuunpanoluettelossa on vakituisten asukkaiden kiinteistöjä normaalein maksuperustein 378 kpl ja loma-asuntoja on 816 kpl.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta käsittelee ja hyväksyy jätehuollon perusmaksun maksuunpanoluettelon vuodelle 2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Talousarvion toteutuminen


Rak.ltk 33 §

Talousarvion toteutuminen 1.1-31.7.2018 toteumatilanteen mukaan.
                    
Toteuma liitteenä.


Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 31.7.2018 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Taloussuunnitelma vuodelle 2019


Rak.ltk. 34 §

Taloussuunnitelma on laadittu annettujen ohjeistuksien mukaisesti.

Toimintakuluiksi on arvioitu 962.805 euroa ja toimintatuloiksi 655.000 euroa. Toiminta kate on -307.805 euroa.

Taloussuunnitelma liitteenä.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta esittää taloussuunnitelman hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös:
Liitteenä olevaan taloussuunnitelmaan tehtyjen muutosten jälkeen rakennustarkas- tajan ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä muutettu taloussuunnitelma.


Ilmoitusasiat

Rak.ltk. 35 §

Ei ilmoitusasioita.


Muut asiat

Rak.ltk. 36 §

Kokouksessa esille tulleita asioita:
- Pääkirjaston otsalautojen maalaus
- Marttalan minikeittiön siirto kansalaistilaan vanhaan kouluun
- Vesijättömaiden lunastus kunnan omistamien maiden kohdalta


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 22,23,24,33,34,35,36

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 32


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Oikeus- ja Poliisitalo
Suolakatu 44, 70110 Kuopio
puh.kirjaamo 02956 48503,faksi 02956 48505
puhelin vaihde 02956 48500
sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi                    

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv


Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus, pykälät 25,26,27,28,29,30,31                     Valitusaika 30 pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu

Rakennuslautakunta                     27.9.2018 1


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
Otteen oikeaksi todistaaLuhangassa ___ / ___ 2018 _____________________________________                    


                    Pöytäkirjanpitäjä, Risto Salonen