Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS 20.11.2018

§

52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

54 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

55 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

56 LUHANGAN KOULUN LIIKUNTASALIN ILTAKÄYTTÖ JOULUKUUSSA 2018

57 SIVISTYSTOIMEN PALKINTO 2018

58 VUODEN 2018 KESKISUOMALAISTEN LIIKUNTATEKOJEN VALINTA

59 LUHANGAN KUNNAN UUSI STRATEGIA

60 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

61 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

62 MUUT ASIAT


Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


§ 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                    Esitys:
Kokouskutsu sivistyslautakunnan jäsenille ja muille asianomaisille on toimitettu tiistaina 13.11.2018.
Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet lautakunnan varsinaisista jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.
                    Päätös:
                    
Esitys hyväksyttiin.

§ 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esitys:

Sivistyslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi kaksi lautakunnan varsinaista jäsentä keskuudestaan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marja-Leena Nurminen ja Pertti Seimola.

§ 54 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijän esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

                    Esitys hyväksyttiin.


§ 55 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kokouksessa ovat nähtävillä johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin tekemät viranhaltijapäätökset kuluvana toimintavuonna 2018.

                    Esitys:

                    Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.

                    Päätös:

                    Kokouksessa esiteltiin § 59-66.

                    Esitys hyväksyttiin.

§ 56 LUHANGAN KOULUN LIIKUNTASALIN ILTAKÄYTTÖ JOULUKUUSSA 2018

Luhangan koulun puurojuhlan vuoksi liikuntasalin tulee olla suljettuna iltakäytöltä ma-ke 17.-19.12.2018.

Esitys:

Merkitään tiedoksi sivistyslautakunnalle.

Päätös:


§ 57 SIVISTYSTOIMEN PALKINTO 2018

Vuonna 2004 sivistystoimenlautakunta päätti jakaa vuosittain sivistystoimen palkinnon. Sivistystoimen palkinto jaetaan joko yhdelle tai useammalle sivistyksen, kulttuurin tai vapaa-ajan saralla kunnostautuneelle kuntalaiselle. Budjetissa on varattu kohdassa kulttuuri-avustukset yhteisöille 900 €. Palkintoja on jaettu seuraavasti: 2004 3 kpl, 2005 2 kpl, 2006 3 kpl, 2007 3 kpl, 2008 1 kpl, 2009 2 kpl, 2010 1 kpl, 2011 1 kpl, 2012 2kpl, 2013 1kpl, 2014 1 kpl, 2015 2 kpl, 2016 1kpl ja 2017 1kpl. Palkinnonsaajien nimilista aiemmilta vuosilta on kokouskutsun liitteenä.

Esitys:

Sivistyslautakunta valitsee Sivistystoimen palkinnon 2018 saajan.

Päätös:

Sivistystoimen palkinto päätettiin jakaa Luhangan Marttojen, Tammijärven Marttojen ja Luhangan kyläyhdistyksen Lujun kesken. Palkinnon suuruus on 300 €/yhdistys.

Sivistystoimen palkinto myönnetään tänä vuonna yhdistyksille pitkäaikaisesta ja vapaaehtoisesta toiminnasta Luhangan kunnan ja kunnan asukkaiden hyväksi.
Sivistyslautakunnan seuraavassa kokouksessa tarjotaan jokaisen yhdistyksen 2 jäsenelle kakkukahvit.

Aki Virtaniemi oli jäävi tämän pykälän ajan.

§ 58 VUODEN 2018 KESKISUOMALAISTEN LIIKUNTATEKOJEN VALINTA

Keski-Suomen Liikunta ry kirjoittaa tiedotteessaan, 9.10.2018, seuraavasti:

”Arvoisa kunnan liikuntatoimen edustaja,

Keski-Suomen Liikunta ry valitsee ja palkitsee vuoden 2018
keskisuomalaisen urheilijan ja muita urheilun ja liikunnan sektorilla
kunnostautuneita henkilöitä ja urheiluseuroja Paviljongissa Jyväskylässä
*Keski-Suomen Urheilugaalassa perjantaina 25.1.2019. klo 18.00.

Toivomme, että voisitte jälleen tehdä kanssamme yhteistyötä ja valita
kunnastanne *vuoden 2018 Liikuntateon*. Kunnan Liikuntateko valinnassa
olisi hienoa nostaa esiin kunnassa merkittävästi liikunta-aktiivisuutta
lisäävä toimija/toiminta. Palkittava voi olla valmentaja, ohjaaja,
urheiluseura tai muu valitsemanne toimija/toiminta. Keski-Suomen
Liikunta antaa juhlassa kaikille kuntien valitsemille palkittaville
kehystetyn kunniakirjan ja ruusun.

Toivomme myös Teidän osallistuvan juhlaan ja juhlistavan
keskisuomalaista liikunta- ja urheilutyötä. Illan tavoitteena on
nauttia, juhlia, kiittää ja nostaa esiin arvokasta liikunta- ja
urheiluosaamista mitä Keski-Suomesta löytyy. Olisi hienoa, jos kuntanne
aiempien vuosien tapaan tarjoaisi juhlan palkittavallenne.

Juhlan hinta on 65€ ja se sisältää ohjelman, naulakkopalvelun,
alkumaljan ja kolmen ruokalajin illallisen. Jos haluatte varata
suuremmalle ryhmälle illalliskortit, suosittelemme yhteydenottoa jo
ennen vuoden vaihdetta.  Tiedustelut KesLin toimistolta puh.  050 3813
820 tai 050 3484 690.

/Haluamme myös kiittää teitä yhteistyöstä tarjoamalla yhden
illalliskortin kuntanne edustajalle juhlaan. Ilmoittautumisohjeet
tulevat kutsuvieraille kutsun yhteydessä./

Pyydämme Teitä ilmoittamaan kuntanne Vuoden Liikuntateon täyttämällä
nettilomakkeen osoitteessa http://www.kesli.fi/urheilugaala/liikuntateko

Aikaisemmat valinnat löytyvät osoitteesta:
https://www.kesli.fi/urheilugaala/palkitut/kuntien-liikuttajat-liikuntateot/

*Järjestelyjen vuoksi tiedot tulee toimittaa Keski-Suomen Liikunnalle pe
14.12.2018 mennessä.*

Virallinen kutsu Keski-Suomen Urheilugaalaan lähetetään palkituille
tammikuun alkupuolella. Lähetämme palkituille lähteneen kutsun myös
teille tiedoksi.

*Lisätietoja:* aluejohtaja Petri Lehtoranta, puh. 050 533 3858,
petri.lehtoranta@kesli.fi ”

Luhangan kunnan Vuoden liikuntateko- palkinnonsaajien nimilista aiemmilta vuosilta on kokouskutsun liitteenä.

Esitys:

Sivistyslautakunta valitsee Vuoden 2018 Liikuntateko-palkinnon saajan ja päättää kustantaako kunta juhlan palkinnonsaajalle.

Päätös:

Sivistyslautakunta valitsi Luhangan vuoden 2018 liikuntateko-palkinnon saajaksi
Luhangan Väreen yöjuoksutapahtuman ansiosta. Luhangan Väre on järjestänyt pitkään jokakesäisen yöjuoksutapahtuman.

Luhangan kunta maksaa illalliskortin 1 henkilölle ja avecille Keski-Suomen Urheilugaalaan.


§ 59 LUHANGAN KUNNAN UUSI STRATEGIA

Luhangan kunta kirkastaa ja kehittää strategiaansa. Tehtävää varten on perustettu työryhmä. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on järjestänyt tilaisuuksia, joissa mm. kuntalaiset, yhdistykset ja henkilökunta ovat päässet vaikuttamaan ja kertomaan mielipiteensä kunnan strategian suuntaviivoista. Myös sivistyslautakunnan näkemystä kuntastrategiasta pyydetään. Lautakunnan näkemys toimitetaan kunnanjohtajalle.

Esitys:

Sivistyslautakunta kirjaa näkemyksensä Luhangan kunnan strategiasta.

Päätös:

Sivistyslautakunta keskusteli Luhangan kunnan strategiasta.

Lautakunta piti tärkeinä seuraavia palveluja:
- laadukkaat ja saavutettavat koulupalvelut ja päivähoitopalvelut
- saavutettavat ja monipuoliset kunnan liikuntapalvelut
- saavutettavat ja laadukkaat kirjastopalvelut myös kesällä
- kunnan palvelut helposti löydettävinä ja esillä olevina kunnan nettisivuilla ja muissa tiedotuskanavissa.


§ 60 OPETUSTOIMELLE SAAPUNUT POSTI

Saapunut posti esitetään kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan.

20.11.2018
Aluehallintovirasto: LSSAVI/04/05.12.01/2018: Kutsukirje: VII Hyvä elämä-foorumi-Varhainen tuki lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistäjänä.


Saapunut posti esiteltiin kokouksessa ja merkittiin pöytäkirjaan.

§ 61 MUIDEN LAUTAKUNTIEN, KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE


Päätöksiä ei ole tiedossa.

§ 62 MUUT ASIAT

1. Henkilökohtainen avustaja
Luhangan koulun yhdelle oppilaalle on palkattu henkilökohtainen avustaja 30.10.2018 alkaen 21.12.2018 asti. Ennen joululoman alkua arvioidaan oppilaan avustajan tarve uudelleen kevätlukukauden osalta.

2. Kirjaston tabletit
Lautakunta keskusteli kirjastojen tablettien lainausmahdollisuudesta. Kirjastonhoitaja valmistelee asiaa.

3. Kuntalaisten kokoontumispaikat
Lautakunta keskusteli kuntalaisten kokoontumispaikoista. Esteettömiä paikkoja ovat Luhangan koulu ja Kylätalo. Lisäksi Luhangan koulun vanhassa rakennuksessa on kokouspaikka toisessa kerroksessa. Kokoontumispaikat ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset kaikenlaisille kokoustajille.


4. Seuraava kokous
Sivistyslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 29.1.2019 klo 17.30 Luhangan koululla. Kahvit klo 17.00.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 52, 53, 54, 55, 56,, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunta
Sivistystoimenlautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhkirja@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeeenlinna
                    puh. 010 3642200, fax 010 3642269
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika ___ pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät Valitusaika ___pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.