Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Perusturvalautakunta 10.4.2018
§
32 PERUSTURVAN TALOUSARVION TOTEUMA AJALTA 1.1.2018 –31.1.2018 (8,3 %)
33 EI JULKINEN ASIA
34 IRTISANOUTUMINEN LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEESTA 1.5.2018 ALKAEN
35 LÄHIHOITAJAN JA SAIRAANHOITAJAN TYÖSUHTEIDEN AUKI LAITTAMINEN JA VALINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
36 LASTENSUOJELUN KUNTAKYSELYN 2017 TULOKSET
37 JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus
38 PALVELUKESKUS TUULIHARJUSSA SIJAITSEVAN VANHAINKODIN TULEVAISUUS
39 ALUEHALLINTOVIRASTON TARKASTUS PALVELUKESKUS TUULIHARJUN VANHAINKODISSA
40 EI JULKINEN

41 MUUT ASIAT

42 ILMOITUSASIAT


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
PERUSTURVAN TALOUSARVION TOTEUMA AJALTA 1.1.2018 –31.1.2018 (8,3 %)
Perustltk 32§

Perusturvan budjetista on käytetty 2,8 % ajalla 1.1.2018 – 31.1.2018.
Liite 1

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin perusturvan taloudellinen tilanne tiedoksi.

EI JULKINEN ASIA
Perustltk 33§

IRTISANOUTUMINEN LÄHIHOITAJAN TYÄSSUHTEESTA 1.5.2018 ALKAEN
Perustltk 34§

Palvelukeskus Tuuliharjun vanhainkodin tiimin lähihoitaja Kirsi Haapasaari on irtisanoutunut 1.5.2018 alkaen. Ilmoitus saapui 27.3.2018.
Liite 3

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin irtisanoutuminen tiedoksi ja korjataan päivämäärävirheet jotka ovat. ehdotuksessa

LÄHIHOITAJAN JA SAIRAANHOITAJAN TYÖSUHTEIDEN AUKI LAITTAMINEN JA VALINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
Perustltk 35§

Palvelukeskus Tuuliharjun vanhainkodin tiimissä tarvitaan mitoituksen ja asiakkaiden hoidollisuuden vuoksi 10 lähihoitajaa (20 paikkaa) tai 9 lähihoitajaa ja yksi sairaanhoitaja. Vakituisia lähihoitajia on ollut 9 + yksi ylimääräinen hoitaja asiakkaiden hoidollisuuden vuoksi, joka tällä hetkellä toimii sijaisena. Tällä hetkellä hoitajien määrä ja muiden työntekijöiden osuus (hoitoapulaiset, johtaja sekä muut tukihenkilöt) mahdollistaa korkeintaan 19 asiakasta mieluiten 18. Asukkaita on tällä hetkellä 18. Perusturvajohtaja on ilmoittanut PalvelukeskusTuuliharjun johtajan sijaiselle eli kotihoidon tiimivastaavalle, että asiakkaita ei oteta lisää ennen kuin työntekijöiden määrä vakiintuu.
Lähihoitajan ja sairaanhoitajan palkkaamista puoltaa myöskin sijaisten vaikea saaminen sekä mahdolliset poikkeustilanteet ja lääkehoidon sujuminen ja mitoituksen säilyminen. Kolme sairaanhoitajaa palvelukeskuksessa parantaa potilasturvallisuutta, palvelun laatua ja asioiden sujumista esimerkiksi sairauslomien ja muiden poissaolojen aikana (virkavapaat, vuosilomat, koulutukset, yhteistyötapaamiset jne..)
Lakisääteinen minimi on 0,5 hoitajaa /asiakas. Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön suositus vuodelta 2017. Mitoituksessa pitää kuitenkin huomioida asiakkaiden hoitoisuusluokitukset ja tarpeet.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Luhangan kunnan perusturvalautakunta laittaa auki lähihoitajan ja sairaanhoitajan työsuhteet. Työpaikkana on Palvelukeskus Tuuliharju ja siellä ensisijaisesti vanhainkodin tiimi. Perusturvalautakunta päättää myös valintamenettelystä ja siihen liittyvistä asioista (hakuilmoitus, hakuaika, koeaika, valintatilaisuus, aloittaminen yms.).

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin laittaa auki toistaiseksi voimassa oleva lähihoitajan työsuhde ja perustaa uusi toistaiseksi voimassa oleva sairaanhoitajan työsuhde Palvelukeskus Tuuliharjuun. Työsuhteiden ensisijainen toimintapaikka on vanhainkodin tiimissä. Lähihoitajan työ on kolmivuorotyötä ja sairaanhoitajan työskentelee kahdessa vuorossa (aamu- ja iltavuoro). Hakuilmoitukset laitetaan Te-palvelujen ja Keskisuomalaisen sivuille. Hakuaika päättyy 20.5.2018. Valintatilaisuus pidetään, molempien työsuhteiden osalta, 29.5.2018 klo 15 alkaen kunnan valtuustosalissa. Valintaan osallistuu perusturvalautakunnan jäseniä sekä perusturvajohtaja. Koeaika on 4 kk. Palkkaus on KVTES: n mukainen.

LASTENSUOJELUN KUNTAKYSELYN 2017 TULOKSET
Perustltk 36§
Kyseessä on toinen lastensuojelun kuntakysely. Vastausprosentti kuntien osalta oli 92,3 prosenttia. Kyselyn järjesti Suomen kuntaliitto.
Kysely kattaa laajasti asioita lastensuojelun näkökulmasta. Raportissa käsitellään laatua, talouteen liittyviä asioita, voimavaroja, työn kuormittavuutta, yhteistyötä ja kehittämisen tarpeita yms.
Liite 4

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.

JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus
Perustltk 26§
Perusturvajohtaja osallistui Lape – hankkeen (lapset ja perheet, muutosohjelma) kokoukseen 5.3.2018. Tapaaminen oli Joutsassa. Tilaisuudessa käsiteltiin tulevaa uutta Sote-keskusta ja sieltä annettavia palveluja, samoin käsiteltiin tulevaa lapsiperhekeskusta ja sen tarjoamia palveluita. Selvityksen oli laatinut peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Luhangan kunnan perusturvajohtaja on ollut mukana työryhmässä sillä kyseiset palvelut koskettavat osaltaan myös Luhangan kuntaan. Luonnollisesti perusturvalautakunta tulee tulevaisuudessa antamaan oman näkemyksensä kummankin palvelujen tarjoajan palveluista ja siitä mitä palveluja Luhangan kunnassa erityisesti pitää olla.
Liite 4
Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään se tiedoksi. Sovitaan, että pidetään asian osalta oma kokous.
Perusturvalautakunnan päätös:
Siirrettiin 26 § seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen.
JOUTSAN SOTE-KESKUS PALVELUT JA PERHEKESKUKSEN PALVELUT /alustava selvitys /ehdotus
Perustltk 37§
Perusturvajohtaja osallistui Lape – hankkeen (lapset ja perheet, muutosohjelma) kokoukseen 5.3.2018. Tapaaminen oli Joutsassa. Tilaisuudessa käsiteltiin tulevaa uutta Sote-keskusta ja sieltä annettavia palveluja, samoin käsiteltiin tulevaa lapsiperhekeskusta ja sen tarjoamia palveluita. Selvityksen oli laatinut peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Luhangan kunnan perusturvajohtaja on ollut mukana työryhmässä sillä kyseiset palvelut koskettavat osaltaan myös Luhangan kuntaan. Luonnollisesti perusturvalautakunta tulee tulevaisuudessa antamaan oman näkemyksensä kummankin palvelujen tarjoajan palveluista ja siitä mitä palveluja Luhangan kunnassa erityisesti pitää olla.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi. Sovitaan, että pidetään asian osalta oma kokous.
Liite 4

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin pitää ylimääräinen perusturvalautakunnan kokous 2.5. 2018 klo17 valtuustosalissa, jossa käsitellään tarkemmin Luhangan kunnan roolia ja palvelujen toteutumista Joutsan kunnan tarjoamien Sote-keskus palveluiden ja perhekeskuspalvelujen osalta.

PALVELUKESKUS TUULIHARJUSSA SIJAITSEVAN VANHAINKODIN TULEVAISUUS
Perustltk 38§
Luhangan kunnan perusturvalautakunnan pitäisi päättää oma kantansa siihen mikä on Palvelukeskus Tuuliharjussa sijaitsevan vanhainkodin tulevaisuus. Mikäli Sote –uudistus toteutuu vuodesta 2020 alkaen, Luhangan vanhuspalvelujen tilanne tulevaisuudessa on epäselvä. Se miten ja mitkä vanhuspalvelut säilyvät kunnassa ratkeaa vasta sote- uudistuksen tullessa voimaan.
Laitosten määrä tulevaisuudessa vähenee entisestään ja niitä tulee olemaan vain muutama maakunnan alueella (tämän hetken tieto).
Liite 5

Perusturvajohtajan ehdotus:
Muodostetaan ikäihmisten ympärivuorokautiset asumispalvelut Luhangassa -työryhmä , joka pohtii ja selvittää asiaa sekä tekee ehdotuksen kunnanhallitukselle vanhainkodin tulevaisuuden osalta toimenpiteineen. Sovitaan työryhmän jäsenet ja ensimmäinen aika tapaamiselle.

Perusturvajohtajan päätös:
Perusturvalautakunta päätti ,että perustetaan ympärivuorokautiset asumispalvelut Luhangassa – työryhmä. Työryhmän jäseniä ovat perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen, perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Hilkka Weijo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Viinikainen.Tämän lisäksi ryhmään kysytään rakennustarkastaja Risto Salosta. Työryhmä konsultoi tarvittavia asiantuntijoita työskentelyn edetessä. Työryhmän kokoontumisesta sovitaan erikseen.

ALUEHALLINTOVIRASTON TARKASTUS PALVELUKESKUS TUULIHARJUN VANHAINKODISSA
Perustltk 39§
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta Jaana Aarnion kanssa on sovittu, että aluehallintovirastosta tehdään tarkastus Luhangan palvelukeskus Tuuliharjun vanhainkotiin 12.4.2018. Tarkastuksessa ovat Luhangasta läsnä Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja ja perusturvajohtaja.
Liite 6

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta, liitteen sisällöstä ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin aluehallintoviraston tarkastus tiedoksi.

EI JULKINEN
Perustltk 40§

MUUT ASIAT
Perustltk 41§

ILMOITUSASIAT
Perustltk 42§


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan perusturvalautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät : 40                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät : -                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan