Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 5.3.2018
?
28 Teknisen toimen m??r?aikainen ty?suhde
29 Kokoontumistilan kalustaminen / Tammij?rvi
30 Kunnanjohtajan viran t?ytt?minen
31 Kunnanhallitukselle saapunut posti
32 Keski-Suomen Verkkoholding Oy / Ylim??r?inen yhti?kokous


TEKNISEN TOIMEN M??R?AIKAINEN TY?SUHDE

Khall 28 ?

Kunnalla on palveluksessa m??r?aikaisessa ty?suhteessa henkil?, jonka teht?viin kuuluvat kunnan mets?suunnitelman mukaiset hoitoty?t, ymp?rist?nhoidolliset raivaukset sek? muut ty?nantajan osoittamat teht?v?t. Henkil?lle on osoitettu my?s muita teknisen toimen teht?vi?. Nykyinen ty?jakso p??ttyy 2.4.2018.

Vuodelle 2018 kohdistuvien merkitt?vien mets?nhoidollisten teht?vien lis?ksi kunnan kiinteist?jen ja muiden kohteiden m??r?st? ja ik?rakenteesta ilmenee, ett? kunnalla on tavanomaisten kiinteist?nhoidollisten teht?vien lis?ksi tilap?isesti ja kiireellisen? hoidettavaksi katsottuja sellaisia kiinteist?jen yll?pitoon liittyvi? velvoitteita, jotka perustuvat kunnan yleiseen velvollisuuteen huolehtia omaisuudestaan. Panostuksin eri kohteiden yll?pitoon on mahdollista parantaa niiden k?ytt?asteita ja lis?t? tuotto-odotuksia.

Taloudellisin ja omaisuuden huolellisuusvelvoiteperustein kunnan on tarkoituksen-mukaista jatkaa m??r?aikaisena nykyist? ty?suhdetta. M??r?aikaisuuden perustelut esitet??n p??t?ksess? ja liitet??n ty?sopimukseen. My?hemmin kunnalla on mahdollisuus arvioida tilannetta uudestaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus p??tt??, ett? se valitsee m??r?aikaiseksi teknisen toimen ty?ntekij?ksi ajalle 3.4.2018 ? 30.3.2019 nykyisin sopimusehdoin Kari Peltosen Luhangasta.

M??r?aikaisuuden perusteluna esitet??n mets?suunnitelman mukaiset ajankohtaiset mets?nhoidolliset toimet sek? kunnan kiinteist?jen ajankohtainen korjaustarve.

Kunnanhallitus esitt?? palkkauksesta aiheutuvat lis?kulut valtuustolle vuoden 2018 lis?talousarvion yhteydess?.

P??t?s.

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.


KOKOONTUMISTILAN KALUSTAMINEN / TAMMIJ?RVI

Khall 29 ?

Tammij?rven vanhasta koulurakennuksesta on osoitettu kokoontumistila eri j?rjest?ille ja ensi vaiheessa tilaa on jo kalustettu j?rjest?jen toivomusten mukaisesti. Tila on varauslistan mukaisesti kunnan kaikkien yleishy?dyllisten j?rjest?jen k?yt?ss?. Toivomuksiaan kalustamisesta ovat esitt?neet mm. Martat ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Luhangan paikallisyhdistys (liite). Kalustamisen tarvetta on lis?ksi tarkennettu pvm 28.2.2018 liite-esityksen mukaan.

Kunnan tavoitteena on luonnollisesti, ett? osoitettu tila on eri toimijoiden aktiivisessa k?yt?ss? ja my?s toimijat kokevat tilan k?ytt?kelpoiseksi, viihtyis?ksi ja kunkin eri tahon tarkoituksia vastaavaksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus osoittaa Tammij?rven vanhan kokoontumistilan varustamiseen tarkoitustaan vastaavaksi 4000 ?:n m??r?rahan.

M??r?raha esitet??n valtuustolle vuoden 2018 lis?talousarvion yhteydess?. M??r?rahaan perustuvat hankinnat voidaan tehd? heti.

P??t?s:

P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.
Hankinnan koordinaation hoitaa tekninen toimisto.


KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Khall 15 ?
22.1.2018
Kunnan hallintos??nn?n 32 ?:n mukaisesti viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta p??tt?v? viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta p??tt?v? viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkasuhteeseen ottaminen edellytt?? julkista hakumenettely? ja hakuaika on v?hint??n 14 kalenterip?iv?? viranhaltijalain 4 ?:n mukaisesti.
Liite; hakuilmoitus
Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan hallintos??nn?n 33 ?:n mukaisesti.
Kunnanjohtaja ehdotus:
Kunnanhallitus p??tt?? julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, ett? hakuaika p??ttyy maanantaina 19.2.2018 klo 13.00. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla, TE -toimiston Avoimet ty?paikat www-sivuilla sek? Keskisuomalainen ?lehdess?.
Kelpoisuusehtoina kunnanjohtajan virkaan on kunnanvaltuuston hyv?ksym?t kelpoisuusehdot.
Kunnanhallitus hyv?ksyy oheismateriaalina olevan kunnanjohtajan viran hakuilmoi-tuksen.

P??t?s:
P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.

Tuomo K?rn? j??v?si itsens? t?m?n asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian k?sittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.

-------------------------------
KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Khall 26 ?
19.2.2018
Kunnanjohtaja on ilmoittanut, ettei osallistu seuraajansa valintaan. Hallintos??nn?n 3 luvun 14 ?:n mukaan kunnanjohtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Hakuilmoitus kunnanjohtajan virkaan on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 26.1.2018,


kunnan www-sivuilla 26.1.2018, TE -toimiston Avoimet ty?paikat www-sivuilla 26.1.2018 sek? Keskisuomalainen ?lehdess? 28.1.2018.

Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset kunnanjohtajan virkaan on pyydetty maanantaina 19.2.2018 klo 13.00 menness? osoitteella: Luhangan kunta, Kunnanhallitus, Hakulintie 2, 19950 Luhanka. Kuoreen merkint? ?Kunnanjohtaja?

Viranhaltijalain 5 ?:n mukaisesti kunnanjohtajan virkaan voidaan ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkil?, joka ei ole hakenut sit? ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Kunnanhallitus k?sittelee m??r?aikaan menness? saapuneet hakemukset, jonka j?lkeen annetaan p??t?sehdotus toimenpiteiksi kunnanjohtajan viran t?ytt?miseksi.

P??t?s:

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi m??r?aikaan menness? saapuneet kymmenen hakemusta.
Liite; hakijayhteenveto

Kunnanhallitus k?sitteli hakemukset ja p??tti kutsua maanantaina 26.2. pidett?v??n haastatteluun seuraavat henkil?t:

Jussi Tuovinen, Vartiala
Tuomo Virolainen, Luhanka
Nestori M?kel?, Rauma
Lahja-Elina Vatanen, Tuupovaara
Tuomo K?rn?, Luhanka
Sirpa Koskenlaine, Pyh?joki


Kunnanjohtaja Reijo Urtti oli ilmoituksensa mukaisesti poissa kokoushuoneesta t?m?n asian k?sittelyn ajan.


------------------------------

KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Khall 30 ?
Haastattelut toteutettiin ilmoitettuna ajankohtana konsultti Jouko Luukkosen (LGR-Consulting Oy) johdolla. Kunnanhallitus haastatteli viisi hakijaa. Nestori M?kel? peruutti hakemuksensa virkaan.
Kunnanvaltuusto on p??t?ksell??n 4 ? / 18.1.2018 vahvistanut kunnanjohtajan virran kelpoisuusehdot seuraavasti:
Kelpoisuusehtoina kunnanjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto sek? k?yt?nn?n kokemusta johtamisesta ja kunnallishallinnosta.
Virkaan valittavan kohdalla noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitett?v? hyv?k-sytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan.

Rakennustarkastajan ehdotus:
P??t?sehdotus kunnanjohtajan viran t?ytt?misest? kelpoisuusehdot huomioon ottaen annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama p??t?sehdotus:
Kunnanhallitus esitt?? kunnanvaltuustolle, ett? kunnanjohtajan virkaan valitaan insin??ri (amk) Tuomo K?rn? 1.10.2018 lukien. Samalla esitet??n, ett? Tuomo K?rn? toimii m??r?aikaisena kunnanjohtajan vuosiloman sijaisena ajalla 2.7. -30.9.2018.

Valitun tulee esitt?? hyv?ksytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan 31.8.2018 menness?.

Virkaan liittyy kuuden (6) kuukauden koeaika, mik? alkaa 2.7.2018.

P??t?s:

Keskustelun j?lkeen hallitus p??tti kutsua valtuuston haastatteluun 15.3., ennen pidett?v?? valtuuston kokousta seuraavat henkil?t:
insin??ri Tuomo K?rn?
hallintotieteiden kanditaatti Sirpa Koskenlaine

Risto Masalin osallistui hallituksen varaj?senen? t?m?n asian k?sittelyyn.
Kunnanjohtaja Reijo Urtti ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo K?rn? poistuivat kokouksesta ennen t?m?n asian k?sittely?.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 31 ?


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY / YLIM??R?INEN YHTI?KOKOUS

Khall 32 ?

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus on l?hett?nyt kuntaan kutsun yli-m??r?iseen yhti?kokoukseen 14.3.2018. Kokouksessa k?sitell??n yhti?kokouskutsun mukaiset asiat.
Liite.

Kunnan hallintos??nn?n 19 ?:n kohdan 10 mukaan kunnanhallitus nime?? yhti?-kokousedustajan ja antaa t?lle omistajaohjauksen edellytt?m?t toimintaohjeet.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nime?? kunnan edustajan Keski-Suomen Verkkoholding Oy ylim??r?iseen yhti?kokoukseen ja antaa t?lle toimintaohjeet kokousta varten.

P??t?s:

Yhti?kokousedustajaksi nimettiin kunnanjohtaja Reijo Urtti.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista p??t?ksist? ei saa tehd? kuntalain 136 ?:n mukaan oikaisuvaatimusta eik? kunnallisvalitusta, koska p??t?s koskee vain valmistelua tai t?yt?nt??npanoa.

Pyk?l?t: 30, 31, 32

Koska p??t?ksest? voidaan tehd? kuntalain 134 ?:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin p??t?ksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pyk?l?t: 28, 29,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin p??t?ksiin tyytym?t?n voi tehd? kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pyk?l?t: 28, 29,

Oikaisuvaatimus on teht?v? 14 p?iv?n kuluessa p??t?ksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantip?iv?? ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehd??n:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on k?yt?v? ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekij?n allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin p??t?ksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun p??t?kseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mik?li p??t?s on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa p??t?kseen hakea muutosta kunnallisvalituksin my?s asianosaisen kunnan j?sen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    H?meenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 H?meenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    s?hk?posti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pyk?l?t                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pyk?l?t                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa p??t?ksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- p??t?s, johon haetaan muutosta
- milt? osin p??t?ksest? valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen teht?v?ksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omak?tisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siin? on mainittava my?s laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitett?v? p??t?s, josta valitetaan, alkuper?isen? tai viran puolesta oikeaksi todistettuna j?ljenn?ksen? sek? todistus siit? p?iv?st?, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p??ttymist?. Omalla vastuulla valituskirjat voi l?hett?? postitse tai l?hetin v?lityksell?. Postiin valitusasiakirjat on j?tett?v? niin ajoissa, ett? ne ehtiv?t perille ennen valitusajan p??ttymist?.

Valitusasiakirjat voi toimittaa my?s: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pyk?l?t
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lis?tietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitet??n p?yt?kirjaotteeseen.
Oikeudenk?yntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitet??n p?yt?kirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokousp?iv?m??r?
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    5.3.2018
                    53


                    


P?yt?kirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto