Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 15.3.2018
?
8 Kokouksen laillisuus ja p??t?svaltaisuus
9 P?yt?kirjan tarkastajat
10 Kunnanjohtajan viran t?ytt?minen
11 Kiireelliset asiat
12 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA P??T?SVALTAISUUS

Kvalt 8 ?
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 7.3.2018 ja l?hetetty samana p?iv?n? muille ilmoituspaikoille sek? l?hetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sek? niille, joilla on valtuuston kokouksissa l?sn?olo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdess? kokouksesta on kuulutettu 7.3.2018.

Kunnanvaltuuston kokous on n?in saatettu tiedoksi KuntaL 94 ?:ss? s??detyll? tavalla ja kunnanvaltuuston ty?j?rjestyksen 8 ?:ss? m??r?tyll? tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.


Esitys:
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja p??t?svaltaisuuden.


P??t?s:

Kokous todettiin lailliseksi ja p??t?svaltaiseksi.


                    
P?YT?KIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 9 ?
                    
P?yt?kirja tarkastetaan 16.3.2018

Esitys:
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi p?yt?kirjan tarkastajaa.

P??t?s:

Valittiin Pirjo Kosonen ja Marjo Merivirta.


KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Khall 15 ?
22.1.2018
Kunnan hallintos??nn?n 32 ?:n mukaisesti viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta p??tt?v? viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta p??tt?v? viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkasuhteeseen ottaminen edellytt?? julkista hakumenettely? ja hakuaika on v?hint??n 14 kalenterip?iv?? viranhaltijalain 4 ?:n mukaisesti.
Liite; hakuilmoitus
Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan hallintos??nn?n 33 ?:n mukaisesti.
Kunnanjohtaja ehdotus:
Kunnanhallitus p??tt?? julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, ett? hakuaika p??ttyy maanantaina 19.2.2018 klo 13.00. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla, TE -toimiston Avoimet ty?paikat www-sivuilla sek? Keskisuomalainen ?lehdess?.
Kelpoisuusehtoina kunnanjohtajan virkaan on kunnanvaltuuston hyv?ksym?t kelpoisuusehdot.
Kunnanhallitus hyv?ksyy oheismateriaalina olevan kunnanjohtajan viran hakuilmoi-tuksen.

P??t?s:
P??t?sehdotus hyv?ksyttiin.

Tuomo K?rn? j??v?si itsens? t?m?n asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian k?sittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kimmo Laine.

-------------------------------
KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Khall 26 ?
19.2.2018


Kunnanjohtaja on ilmoittanut, ettei osallistu seuraajansa valintaan. Hallintos??nn?n 3 luvun 14 ?:n mukaan kunnanjohtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Hakuilmoitus kunnanjohtajan virkaan on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 26.1.2018, kunnan www-sivuilla 26.1.2018, TE -toimiston Avoimet ty?paikat www-sivuilla 26.1.2018 sek? Keskisuomalainen ?lehdess? 28.1.2018.

Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset kunnanjohtajan virkaan on pyydetty maanantaina 19.2.2018 klo 13.00 menness? osoitteella: Luhangan kunta, Kunnanhallitus, Hakulintie 2, 19950 Luhanka. Kuoreen merkint? ?Kunnanjohtaja?

Viranhaltijalain 5 ?:n mukaisesti kunnanjohtajan virkaan voidaan ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkil?, joka ei ole hakenut sit? ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Kunnanhallitus k?sittelee m??r?aikaan menness? saapuneet hakemukset, jonka j?lkeen annetaan p??t?sehdotus toimenpiteiksi kunnanjohtajan viran t?ytt?miseksi.

P??t?s:

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi m??r?aikaan menness? saapuneet kymmenen hakemusta.
Liite; hakijayhteenveto

Kunnanhallitus k?sitteli hakemukset ja p??tti kutsua maanantaina 26.2. pidett?v??n haastatteluun seuraavat henkil?t:

Jussi Tuovinen, Vartiala
Tuomo Virolainen, Luhanka
Nestori M?kel?, Rauma
Lahja-Elina Vatanen, Tuupovaara
Tuomo K?rn?, Luhanka
Sirpa Koskenlaine, Pyh?joki


Kunnanjohtaja Reijo Urtti oli ilmoituksensa mukaisesti poissa kokoushuoneesta t?m?n asian k?sittelyn ajan.


------------------------------
KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Khall 30 ?
5.3.2018
Haastattelut toteutettiin ilmoitettuna ajankohtana konsultti Jouko Luukkosen (LGR-Consulting Oy) johdolla. Kunnanhallitus haastatteli viisi hakijaa. Nestori M?kel? peruutti hakemuksensa virkaan.
Kunnanvaltuusto on p??t?ksell??n 4 ? / 18.1.2018 vahvistanut kunnanjohtajan virran kelpoisuusehdot seuraavasti:
Kelpoisuusehtoina kunnanjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto sek? k?yt?nn?n kokemusta johtamisesta ja kunnallishallinnosta.
Virkaan valittavan kohdalla noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitett?v? hyv?k-sytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan.

Rakennustarkastajan ehdotus:

P??t?sehdotus kunnanjohtajan viran t?ytt?misest? kelpoisuusehdot huomioon ottaen annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama p??t?sehdotus:
Kunnanhallitus esitt?? kunnanvaltuustolle, ett? kunnanjohtajan virkaan valitaan insin??ri (amk) Tuomo K?rn? 1.10.2018 lukien. Samalla esitet??n, ett? Tuomo K?rn? toimii m??r?aikaisena kunnanjohtajan vuosiloman sijaisena ajalla 2.7. -30.9.2018.

Valitun tulee esitt?? hyv?ksytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan 31.8.2018 menness?.
Virkaan liittyy kuuden (6) kuukauden koeaika, mik? alkaa 2.7.2018.

P??t?s:
Keskustelun j?lkeen hallitus p??tti kutsua valtuuston haastatteluun 15.3., ennen pidett?v?? valtuuston kokousta seuraavat henkil?t:
insin??ri Tuomo K?rn?
hallintotieteiden kanditaatti Sirpa Koskenlaine

Risto Masalin osallistui hallituksen varaj?senen? t?m?n asian k?sittelyyn.
Kunnanjohtaja Reijo Urtti ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo K?rn? poistuivat kokouksesta ennen t?m?n asian k?sittely?.
-----------------------

KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Khall 33 ?
15.3.2018
Rakennustarkastajan ehdotus:

P??t?sehdotus kunnanjohtajan viran t?ytt?misest? kelpoisuusehdot huomioon ottaen annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama p??t?sehdotus:
Kunnanhallitus esitt?? kunnanvaltuustolle, ett? kunnanjohtajan virkaan valitaan insin??ri (amk) Tuomo K?rn? 1.10.2018 lukien. Samalla esitet??n, ett? Tuomo K?rn? toimii m??r?aikaisena kunnanjohtajan vuosiloman sijaisena ajalla 2.7. -30.9.2018.

Valitun tulee esitt?? hyv?ksytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan 31.8.2018 menness?.

Virkaan liittyy kuuden (6) kuukauden koeaika, mik? alkaa 2.7.2018.

P??t?s: P??t?sehdotus hyv?ksyttiin

-----------------------

KUNNANJOHTAJAN VIRAN T?YTT?MINEN

Kunnanhallitus antaa esityksen viran t?ytt?misest? kunnanvaltuuston kokouksessa.

Kokouksessa annettu kunnanhallituksen esitys:

Kunnanhallitus esitt?? kunnanvaltuustolle, ett? kunnanjohtajan virkaan valitaan insin??ri (amk) Tuomo K?rn? 1.10.2018 lukien. Samalla esitet??n, ett? Tuomo K?rn? toimii m??r?aikaisena kunnanjohtajan vuosiloman sijaisena ajalla 2.7. -30.9.2018.

Valitun tulee esitt?? hyv?ksytt?v? l??k?rintodistus terveydentilastaan 31.8.2018 menness?.

Virkaan liittyy kuuden (6) kuukauden koeaika, mik? alkaa 2.7.2018.


Kvalt 10 ? P??t?s: P??t?sesitys hyv?ksyttiin


KIIREELLISET ASIAT


Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 11 ? P??t?s:
                    
                    Kiireellisi? asioita ei ollut.

                    


ILMOITUSASIAT


Mahdolliset ilmoitusasiat esitet??n kokouksessa.

Kvalt 12 ? P??t?s:

Ilmoitusasioita ei ollut.


LUHANGAN KUNTA                    

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto

Asiat ? 9

Kiellon peruste:
Yll?mainituista p??t?ksist? ei saa tehd? kuntalain 136 ?:n mukaan kunnallisvalitusta, koska p??t?s koskee vain valmistelua tai t?yt?nt??npanoa.

Valitusosoitus, kunnallisasiat

Asiat ? 8, 10

Valitusviranomainen ja valitusoikeus
P??t?kseen voi hakea muutosta valittamalla H?meenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehd?
- asianosainen eli se, johon p??t?s on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun p??t?s v?litt?m?sti vaikuttaa sek?
- kunnan j?sen.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen k?sittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden m??rist? ja maksuvapautuksen perusteista on s??detty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Niiss? tapauksissa, joissa maksu perit??n, se on 250 euroa.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehd? sill? perusteella, ett?:
- p??t?s on syntynyt virheellisess? j?rjestyksess?,
- p??t?ksen tehnyt viranomainen on ylitt?nyt toimivaltansa, tai
- p??t?s on muuten lainvastainen.
                    
Valitusaika
Valitus on j?tett?v? hallinto-oikeudelle 30 p?iv?n kuluessa p??t?ksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen p??t?ksest? tiedon, jollei muuta n?ytet?, seitsem?n p?iv?n kuluttua kirjeen l?hett?misest? tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittyn? aikana.

Mik?li p??t?s on annettu tiedoksi asianosaiselle s?hk?isen? viestin? h?nen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena p?iv?n? viestin l?hett?misest?, jollei muuta n?ytet?.

Kunnan j?senen katsotaan saaneen p??t?ksest? tiedon seitsem?n p?iv?n kuluttua siit?, kun p?yt?kirja on asetettu yleisesti n?ht?v?ksi kuntalain 140 ? mukaisesti. P?yt?kirjan n?ht?vill?olo pvm 19.3.2018
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantip?iv?? ei lueta m??r?aikaan.

Jos valitusajan viimeinen p?iv? on pyh?p?iv?, itsen?isyysp?iv?, vapunp?iv?, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimm?isen? sen j?lkeisen? arkip?iv?n?.

Valituksen muoto, sis?lt? ja liitteet
Valitus on teht?v? kirjallisena.

Valituksessa on ilmoitettava
- p??t?s, johon haetaan muutosta
- milt? kohdin p??t?kseen haetaan muutosta ja mit? muutoksia siihen vaaditaan teht?v?ksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitett?v?
- p??t?s, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuper?isen? tai j?ljenn?ksen?
- todistus siit?, min? p?iv?n? p??t?s on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-misesta, sek?
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niit? ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhe- valtaa k?ytt?? h?nen laillinen edustajansa tai asiamiehens? tai jos valituksen laatijana on muu henkil?, valituksessa on ilmoitettava my?s t?m?n nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai h?nen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan p??ttymist?.

Valituksen voi toimittaa my?s faksina tai s?hk?postitse. S?hk?ist? asiakirjaa ei tarvitse t?ydent?? allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot l?hett?j?st?, eik? asiakirjan alkuper?isyytt? tai eheytt? ole syyt? ep?ill?.
S?hk?isen viestin (faksin ja s?hk?postin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen k?ytett?viss? vastaanottolaitteessa tai tietoj?rjestelm?ss? siten, ett? viesti? voidaan k?sitell?.

Valitus l?hetet??n aina l?hett?j?n omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

H?meenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1
13100 H?meenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
S?hk?posti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00?16.15


LUHANGAN KUNTA
                    Kokousp?iv?m??r?
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
15.3.2018
                    15
2017-2021


                    


P?yt?kirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto