Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 1.1 – 31.10.2017(83,3 %)

VESIVAHINKO LUHANGAN KUNNAN KIRKONKYLÄN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODISSA

LASTENHOITAJAN VALINTA TAMMIJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON

VANHUS-JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSEN MUISTIO

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALINNANVAPAUSLAIKSI

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN /PERUSTIETOA PALVELUSTA

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET ALKUVUONNA JA KEVÄÄLLÄ 2018

MUUT ASIAT

ILMOITUSASIAT

TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 1.1 – 31.10.2017(83,3 %)
Perustltk 39 §

Perusturvan talousarviosta on käytetty 80,1 % 31.10.2017.
Liite1 (Talousarvion toteuma perusturvan osalta ajalta 1.1 -31.10.2017)

Perusturvajohtajan ehdotus.
Keskustellaan asiasta ja merkitään tiedoksi perusturvan taloudellinen tilanne 31.10.2017.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään perusturvalautakunnan taloudellinen tilanne 31.10.2017 tiedoksi.


VESIVAHINKO LUHANGAN KUNNAN KIRKONKYLÄN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODISSA
Perustltk 40§

Luhangan kunnan kirkonkylällä sijaitsevassa ryhmäperhepäiväkodissa todettiin vesivahinko maanantaina 27.11.2017.
Perhepäivähoidon työntekijät ja lapset muuttivat väistötiloihin Luhangan kylätalolle 28.11.2017.
Ympäristöterveydenhuollosta tehtiin tarkastus tiloihin 29.11.2017, jonka yhteydessä todettiin vesivahinko. Korjaustyöt on aloitettu.
Ympäristöterveydenhuollosta on annettu tarkat ohjeet vaurioiden korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi. Asiasta on tiedotettu tarvittavia viranomaisia ja perusturvan välityksellä myös henkilökuntaa.
Liite 2 ( Tarkastuskertomus 29.11.2017, y- tunnus 0176592-9, diaarinumero: 12667)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään Kirkonkylän päivähoitopaikassa oleva vesivahinko ja tarkastuskertomus ja siinä olevat ohjeistukset tiedoksi.


LASTENHOITAJAN VALINTA TAMMIJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON
Perustltk 41§

Luhangan kunta on päättänyt kokouksessaan 7.11.2017 (38§), että ryhmäperhepäivähoitoon liittyvää lastenhoitajanvalintaa työsuhteeseen siirretään käsiteltäväksi joulukuun kokoukseen joka pidetään 12.12.2017 klo 17 kunnan valtuustosalissa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää hakumenettelystä, hakuajasta ja valinnan suorittamisesta ja ajankohdasta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että lastenhoitajan työsuhde laitetaan auki te- palvelut.fi sivuille: ajalle 27.12.2017 – 12.1.2018. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto esim. lastenhoitajan tai lastenohjaajan tutkinnot.
Valintatilaisuus pidetään valtuustosalissa 23.1.2017 klo 16 alkaen ja siinä voivat osallistua perusturvalautakunnan jäsenet ja hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat. Paikalla ovat ainakin perusturvalautakunnan puheenjohtaja Pirkko Vilkman, varapuheenjohtaja Hilkka Weijo ja jäsen Eija Helen sekä perusturvajohtaja. Haastatteluun kutsutaan korkeintaan viisi hakijaa.


VANHUS-JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSEN MUISTIO
Perustltk 42§

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui 30.11.2017 klo 14 Luhangan kylätalolla.
Liite 3 ( vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksen muistio)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään vanhus- ja vammaisneuvoston muistio tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksen muistio tiedoksi.


LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALINNANVAPAUSLAIKSI
Perustltk 43§

Perusturvalautakunta antoi lausunnon ehdotuksesta valinnanvapauslaiksi sähköpostineuvottelun kautta. Asiasta päätettiin perusturvalautakunnan kokouksessa 7.11.2017. Em. toimintatapaan päädyttiin, koska asialla oli kiire. Perusturvajohtaja teki kommenteista yhteenvedon ja vastasi kyselyyn ja hyväksytti sen vielä lautakunnan jäsenillä. Lausunto lähetettiin tiedoksi kunnanjohtajalle, joka vie lausunnon tiedoksi hallituksen käsittelyyn. 4.12.2017.
Liite 4 ( täytetty kyselylomake ) ja Liite 5 (lautakunnan jäsenten lisäkommentit valinnanvapauslakiehdotukseen)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään lausunto ja siihen liittyvät lisäkommentit tiedoksi.


TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN /PERUSTIETOA PALVELUSTA
Perustltk 44§

Luhangan kunnassa on keskusteltu oman tehostetun palveluasuntosiiven mahdollisesta rakentamisesta ja palvelujen tarjoamisesta kunnallisena toimintana. Asian tiimoilta on sovittu selvitys.
Tämän vuoksi on syytä selventää mistä on kyse, kun keskustellaan tehostetusta palveluasumisesta.
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti, kotiin vietävien palveluiden ja tukitoimien avulla esim. muistisairauden vuoksi
Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, toisin kuin tavallisessa palveluasumisessa. Tehostetulle palveluasumiselle ei ole olemassa vaihtoehtoista palvelutarjontaa.
Toiminta on yhteisöllistä, josta asiakkaat usein hyötyvät.

Tehostetun palveluasumisen asunnot ovat vuokra-asuntoja, jotka kalustetaan itse. Asukas maksaa tulosidonnaisen palvelumaksun ja kiinteän tehostetun palveluasumisen maksun. Asukas maksaa mm. asumismenot sekä omat lääke- ja vaatemenot. Käyttörahaa pitää jäädä menojen jälkeen 150,00 euroa / kk. Hoito – ja asumiskustannuksiin on mahdollisuus saada eläkeläisen hoitotukea ja asumistukea Kelalta.
Liite 6 (Tehostettu palveluasuminen )

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään asia tiedoksi ja siirretään asia tiedoksi myös hallitukselle.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään asia tiedoksi ja siirretään se tiedoksi kunnanhallitukselle.


PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET ALKUVUONNA JA KEVÄÄLLÄ 2018
Perustltk 45§

Perusturvalautakunta kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa. Kesäaikana kokouksia on yleensä vähemmän.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää alkuvuoden ja kevään 2018 kokouksien ajankohdat. Paikkana olisi kunnan valtuustosali ja kokousaika olisi klo 17.

Perusturvalautakunnan päätös:

Päätettiin, että perusturvalautakunnan kokoukset pidetään alkuvuonna ja keväällä seuraavasti: paikkana on pääsääntöisesti kunnan valtuustosali ja kokouksen alkamisaika on klo17. Kokousten päivämäärät ovat seuraavasti: 16.1.2018, 13.2.2018, 13.3.2018, 10.4.2018, 15.5.2018 ja 12.6.2018.


MUUT ASIAT
Perustltk 46§


ILMOITUSASIAT
Perustltk 47§

Perusturvan toimistosihteeri lomailee 18.12.- 22.12.2017

Perusturvajohtaja lomailee 22.12 -27.12.2017 ja 29.12.2017