Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE AJALTA 1.1.2017- 31.8.2017 (66,6 %)

VAPAANA OLEVIEN VANHUSTEN ASUNTOJEN KUNTOON LAITTAMINEN

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO 7.9.2017

PERUSTERVEYDENHUOLLON HOITOPALVELUT KUNNISSSA JA SEUTUTERVEYSKESKUKSEN HOITOPALVELUJEN KUNTALASKUTUSRAPORTTI 1-9. 2017

LUHANGAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON KAKSI LASTENHOITAJAA TYÖSUHTEESEEN

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS SELVITYSPYYNTÖÖN LSSAVI/2569/05.06.10/2016

EI JULKINEN ASIA

PERUSTURVAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 /KÄSITTELY HALLITUKSESSA 30.10.2017

MUUT ASIAT

ILMOITUSASIAT

YLIMÄÄRÄINEN ASIA:
OTE TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA

YLIMÄÄRÄINEN ASIA:
LAUSUNTOPYYNTÖ VALINNANVAPAUSLAISTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA

YLIMÄÄRÄINEN ASIA:
LASTENHOITAJAN VALINTA TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TYÖSUHTEESEEN LUHANGAN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOITOON

PERUSTURVAN TALOUDELLINEN TILANNE AJALTA 1.1.2017- 31.8.2017 (66,6 %)
Perustltk 26 §

Perusturvan budjetista on käytetty elokuun lopussa 2017, 62,5 %.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.
Liite 1 ( Talousarvion toteuma ajalta 1.1.2017 – 31.8.20179

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin asiasta ja merkittiin tiedoksi perusturvan taloudellinen tilanne ajalta 1.1.2017 – 31.8.2017


VAPAANA OLEVIEN VANHUSTEN ASUNTOJEN KUNTOON LAITTAMINEN
Perustltk 27 §

Luhangassa on vanhusten asuntoja 19 kpl, joista kolme on vapaana. Ainakin kaksi niistä vaatii kunnostamista, yksiön tilanne ei ole tiedossa. Asunnot olisi hyvä laittaa asumiskelpoisiksi, jotta mahdollisilla kuntaan muuttaneilla olisi asunto valmiina. Vapaat asunnot sijaitsevat: Hakulintie 3 B 7, 2h+k 42m2 vuokra 210,00 +vesi- ja saunamaksu, 10,00 ja 9,75 euroa, Hakulintie 3 B 10, 2h+ k 42m2 (samat kustannukset kuin em.) ja Hakulinte 3D 10, 1 h+ kk 30,5 m2, vuokra 188,85 euroa ( + em. vesi- ja saunamaksu).

Perusturvajohtajan ehdotus:
Kunnostukseen liittyvät kustannukset selvitetään asiantuntijoiden toimesta (tekninen toimi) ja asia viedään hallituksen päätettäväksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti esittää hallitukselle, että kolme vapaana olevaa vanhusten asuntoa tarkastetaan ja kunnostetaan asumiskelpoisiksi kunkin asunnon vaatimusten mukaisesti.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO 7.9.2017
Perustltk 28 §

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui 7.9.2017 klo 14 alkaen kylätalolla.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään muistio tiedoksi ja keskustellaan siitä miten Kylätalolla olevaa ramppi- asiaa viedään eteenpäin. Ramppi ei ole käytännöllinen eikä turvallinen ainakaan yksin pyörätuolilla kulkevalle liikuntavammaiselle. Asian otti esille jäsen Pentti Sorsa.
Liite 2 ( Muistio 7.9.2017)

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että asia viedään hallitukseen ja perusturvalautakunta toivoo asian kuntoon laittamista mahdollisimman pian.

PERUSTERVEYDENHUOLLON HOITOPALVELUT KUNNISSSA JA SEUTUTERVEYSKESKUKSEN HOITOPALVELUJEN KUNTALASKUTUSRAPORTTI 1-9. 2017
Perustltk 29 §
Kyseessä on hoitopalveluiden kuntalaskutusraportti ja perusterveydenhuollon hoitopalvelut kunnittain ( oma toiminta ja ostopalvelut), estimaatissa on huomioitu 10-12.2017 hinnanmuutokset.
Liite 3 (hoitopalvelut kunnittain) ja Liite 4 (Seututerveyskeskus, hoitopalvelujen myynti kunnittain)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään hoitopalveluiden tilanne tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi hoitopalveluihin liittyvät asiat .


LUHANGAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON KAKSI LASTENHOITAJAA TYÖSUHTEESEEN
Perustltk 30 §

Luhangan kunnan perusturvalla on ollut kaksi lastenhoitajan työsuhdetta auki. Ensimmäinen työsuhde oli auki mol.fi sivujen lisäksi Joutsa Seudussa ja toinen paikka oli auki mol. fi –sivuilla. Ensimmäisen haun yhteydessä saapui 8 hakemusta (haku päättyi 15.9.2017klo 15) ja toisella kertaa hakijoita oli 11 ( haku päättyi17.10.2017 klo 15). Haastattelut pidettiin ja niihin kutsuttiin molempiin viisi hakijaa. Toisessa valinnassa oli viiden haastateltavan lisäksi mukana jo ensimmäisessä haastattelussa mukana ollut hakija. Häntä ei enää haastateltu. Valintatilaisuudessa olivat läsnä perusturvajohtajan lisäksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja Pirkko Vilkman , varapuheenjohtaja Hilkka Weijo ja jäsen Risto Masalin, myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä oli mukana toisessa haastattelussa. Valintaoikeus oli vain perusturvalautakunnan jäsenillä. Ensimmäisestä haastattelusta jäi yksi hakija pois henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Ensimmäisessä valintatilaisuudessa 22.9.2017 Luhangan kunnan ryhmäperhepäivähoitoon toistaiseksi voimassa olevaan lastenhoitajan työsuhteeseen valittiin lähihoitajan tutkinnon suorittanut Anne-Maarit Vesala Mikkelistä ja varasijalle lastenohjaajan tutkinnon suorittanut Terhi Rantanen Luhangasta. Anne- Maarit Vesala aloitti työt 9.10.2017.
Toisessa valintatilaisuudessa 25.10.2017 Luhangan kunnan ryhmäperhepäivähoitoon lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valittiin lastenohjaajan tutkinnon suorittanut Terhi Rantanen Luhangasta ja varasijalle terveydenhoitaja/ lastenhoitaja Ritva Ojanen Muuramesta. Terhi Rantanen aloitti työt 6.11.2017
Liitteet 5- 6 ( ilmoitukset valinnoista)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään valinnat tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin Luhangan kunnan lastenhoitajien valintaan liittyvät asiat tiedoksi.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS SELVITYSPYYNTÖÖN LSSAVI/2569/05.06.10/2016
Perustltk 31 §

Aluehallintoviraston päätös perusturvalautakunnan selvitykseen saapui 27.10.2017.
Kyseiseen selvityspyyntöön vastattiin perusturvalautakunnan kokouksessa 27.9.2016/ 67 § perusturvajohtajan ja Palvelukeskus Tuuliharjun johtajan selvityksen perusteella.
Vastauksessa sanotaan, että valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy.
Vanhuspalveluissa pitää kuitenkin tarkentaa muutamia asioita ( mm. omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma, tukitehtävissä olevan henkilökunnan lisääminen).
Asiasta on tiedotettu palvelukeskus Tuuliharjun johtajaa ja hänen kanssaan on sovittu, että lisäykset ja tarvittavat korjaukset tehdään aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti.
Liite 7 ( AVIN vastaus Luhangan kunnan selvitykseen (annettu 27.9.2016) saap. 27.10.2017 )

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös perusturva- lautakunnan antaman selvityksen osalta.


EI JULKINEN ASIA
Perustltk 32 §

Asia käsitellään ja siihen liittyvä materiaali jaetaan kokouksessa.


PERUSTURVAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 /KÄSITTELY HALLITUKSESSA 30.10.2017
Perustltk 33 §

Hallituksen toinen kokoontuminen talousarvioon liittyen pidettiin 30.10.2017 klo 16 valtuustosalissa.
Talousarvion sanalliseen osuuteen ei muutoksia tullut. Muutoksia tuli seuraaviin kustannuspaikkoihin: (euroina, perusturvalautakunnan ehdotus ja hallituksen päätös)
Perhepäivähoito 042010
4003 työsuhteisten kuukausipalkat, ehdotus: 92.600 , päätös : 87.600
4100 KuEl - maksut, ehdotus: 34.380, päätös: 32.880
Toimintakate/jäämä, ehdotus:162.730, päätös: 156.230
Päiväkeskustoiminta 042324
4003 työsuhteisten kuukausipalkat, ehdotus: 12.000, päätös: 9.000
4100 KuEl- maksut, ehdotus: 3600, päätös: 3000
Toimintakate/ jäämä ehdotus 17.500. päätös: 13.900
Henkilökohtainen apu/vammaispalvelut 4725
4725 Vammaisille annetut avustukset , ehdotus: 40.000, päätös: 35.000
Toimintakate/ jäämä, ehdotus 40.000, päätös: 35.000
Avopalvelut/terveydenhuolto 042711
4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta, ehdotus: 400.000, päätös: 358.675
Toimintakate/ jäämä, ehdotus:400.000 . päätös: 358.675
Hammashuolto 042712
4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta, ehdotus:100.000, päätös.108.234
Toimintakate/jäämä, ehdotus:100.00, päätös: 108,234
Perusterveydenhuolto 042713
4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta ehdotus: 300.000, päätös: 278,901
Toimintakate/jäämä, ehdotus:300.000, päätös: 278,901
Erikoissairaanhoito 042721
4032 Asiakaspalvelujen osto kunnilta, ehdotus 1.200.000, päätös:1.044.000
Toimintakate/jäämä, ehdotus: 1.200.000, päätös: 1.044.000
Ympäristöterveydenhuolto 042731
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta, ehdotus: 45.000, päätös: 35.000
Toimintakate/jäämä ehdotus: 45.000, päätös: 35.000

Toimintakulut yht. ehdotus: 4.406.040 ja päätös:4.170.750
Toimintakate/jäämä yht. 3.952.440 ja päätös 3.717.150
Liite 8 ( Perusturvan talousarvio vuodelle 2018), Liite 9 ( Perusturvan kirjallinen osuus vuodelle 2018 ja suunnitelmavuodet 2019 ja 2020)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin asiasta ja merkittiin asia tiedoksi.


MUUT ASIAT
Perustltk34§


ILMOITUSASIAT
Perustltk 35§

9.11.2017 klo 9-15 Sote-johdon työkokous , JKL
10.11.2017 klo 14, sopimusneuvottelu, Joutsa
13.11.2017 klo10 yhteistyö, Luhanka
14.11.2017 klo 17.30 Lasten liikenneturvainfo, lasten vanhemmille ja päivähoidon työntekijöille, valtuustosali, Luhanka
16.11.2017 Kunnanvaltuusto klo 17, Luhanka
20.11.2017 Ehkäisevän työn koulutus klo 9.45 – 16, AVI, JKL
21- 22.11.2017 klo 9-16 Tietosuojalaki- koulutus, Hämeenlinna
23.11.2017 klo 17, Kuko-info, vanhuspalveluiden työntekijöille ja päättäjille, valtuustosali, Luhanka
27.11.2017 klo 17 Työyhteisön muutoskeskustelu henkilökunnalle, Sote- ja maakuntauudistus, valtuustosali, Luhanka
30.11.2017 klo 14 Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous , Kylätalo, Luhanka
1.12.2017 klo 9-12 Henkilöstöryhmä, JKL
1.12.2017 klo 14, yhteistyötapaaminen, Luhanka
4.12.2017 klo 13 -16 Perhehoidon ohjausryhmä, JKL
7-8.12.2017 Vuosilomalla
12.12.2017 klo 17, Perusturvalautakunnan kokous, valtuustosali, joulupuuro ja kahvi


YLIMÄÄRÄINEN ASIA:
OTE TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA
Perustltk 36§

Tarkastuslautakunta kokoontui 6. 11.2017 klo 16 kunnan valtuustosalissa. Kyseessä on tarkastuslautakunnan 17§ : Tarkastuslautakunnan tarkastuskohteita v.2017.
Tärkeää on tietää tarkastuslautakunnan tehtävät ja pykälään 17 liittyvät päätökset.
Päätöskohta 1,lisäselvitystä:
Perusturvalautakunnan esityslistat julkaistaan etukäteen kunnan verkkosivuilla ja liitteet julkaistaanharkinnan mukaan, ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. Ei julkisia asioita ei julkaista Lisää tietoa asiasta hallintosäännön pykälästä 120§.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla. Lisää tietoa asiasta saa kunnan hallintosäännön pykälästä 139§.
Päätöskohta 2, lisäselvitystä:
Kyseisen päätöksen toisena vaihtoehtona on tehostettu palveluasuminen Luhangassa
Päätöskohta 3, lisäselvitys
Erillisen selvitystyön loppuraportti tarkoittaa konsultin / asiantuntijan tekemää selvitystä liittyen tehostetun palveluasumiseen Luhangassa.
Liite 10 (Tarkastuslautakunta 6.11.2017 17§, ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi. Aloitetaan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen kunnan verkkosivuilla joulukuussa 2017. Tällöin ovat käytettävissä sekä esityslistat ja pöytäkirjat.
Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi ja aloitetaan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen kunnan verkkosivuilla joulukuussa 2017.


YLIMÄÄRÄINEN ASIA:
LAUSUNTOPYYNTÖ VALINNANVAPAUSLAISTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
Perustltk 37

Keskusteltiin siitä antaako vain hallitus lausunnon em. asiasta ja jos perusturvalautakunta antaa kannanottonsa, niin miten se tapahtuu ennen hallituksen kokousta jonne kannanotto viedään huomioitavaksi.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta pohtii ja päättää asiasta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta hoitaa asian sähköpostineuvottelujen avulla. Jokainen on saanut materiaalin asiasta sähköpostitse 7.11.2017 ja laittaa omia kannanottojaan asiasta perusturvajohtajalle tiedoksi ja perusturvajohtaja kokoaa asian ja laittaa tiedoksi lautakunnan jäsenille ja hallitukselle.


YLIMÄÄRÄINEN ASIA:
LASTENHOITAJAN VALINTA TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TYÖSUHTEESEEN LUHANGAN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOITOON
Perustltk 38§

Todettiin, että Luhangan kunta tarvitsee lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää asian etenemisestä.

Perusturvalautakunnan päätös:
Sovittiin, että siirretään lastenhoitajan valintaan liittyvä asia ja siihen liittyvät käytännöt käsiteltäväksi joulukuussa 12.12.2017 pidettävään perusturvalautakunnan kokoukseen.