Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

PERUSTURVAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 JA SUUNNITELMAVUOSILLE 2019 – 2020
TYÖNTEKIJÄN VALITSEMINEN LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON
LIUKUESTEIDEN HANKKIMINEN KOTIHOIDON ASIAKKAILLE
MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
PERUSTURVAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 JA SUUNNITELMAVUOSILLE 2019 - 2020
Perustltk 21 § 
Perusturvajohtaja on laatinut alustavan ehdotuksen talousarvioksi vuodelle 2018. Talousarvion laadinnassa on huomioitavaa se, että asioiden kohdalla joita on vaikea ennustaa, talousarvio on laadittu oletuksella, että asiat pysyvät lähes ennallaan. Suurin osa arviosta perustuu realistisiin odotuksiin ja laskelmiin.
Liite 1 (Talousarvion sanallinen osuus ja numeraalinen yhteenveto) Liite 2 ( talousarvion numeraalinen osuus) Liite 3 ( Henkilökunnan turvapalvelu ja työnohjaus / kustannukset)
 
Perusturvajohtajan ehdotus:
Talousarvioehdotus käydään yksityiskohtaisesti läpi perusteluineen ja se hyväksytään sellaisenaan.
Perusturvalautakunnan päätös:
Talousarvioehdotuksen numeraalinen osuus hyväksyttiin sellaisenaan. Kirjalliseen osuuteen korjattiin kohta, jossa oli Seututerveyskeskuksen paikkamääräksi laitettu 16. Paikkamääräksi korjattiin 20.  
 
TYÖNTEKIJÄN VALITSEMINEN LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON
Perustltk 22 §
 
Perhepäivähoitaja Marjatta Saukonoja jää eläkkeelle 1.11.2017 ja hänen tilalleen pitäisi valita työntekijä päivähoitoon.
 
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää haetaanko työsuhteista työntekijää ryhmäperhepäivähoitoon ja tarvittaessa mitkä ovat työntekijän kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset. Samalla päätetään hakumenettelystä ja valinnasta.
 
Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin laittaa toistaiseksi voimassaoleva lastenhoitajan työsuhde auki työ- ja elinkeinotoimiston mol. fi –sivuille. Kelpoisuutena on soveltuva lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto esim. lastenhoitajan tutkinto tai lastenohjaajan tutkinto. Hakuaika on kaksi viikkoa, päättyy 17.10.2017 klo 15. Työsuhde alkaa 1.11.2017 tai sovitusti. Koeaika on neljä kuukautta. Palkkaus KVTES:n mukainen.
Hakijat haastatellaan 25.10.2017 klo 17 Luhangan kunnan valtuustosalissa. Haastattelijoina on perusturvajohtajan lisäksi perusturvalautakunnan jäseniä. 
 
LIUKUESTEIDEN HANKKIMINEN KOTIHOIDON ASIAKKAILLE
Perustltk 23 §
 
Luhangan kunnan perusturva on tilannut liukuesteitä kotihoidon asiakkaille Luhanka -150 vuotta juhlavuoden kunniaksi. Liukuesteet turvaavat ikäihmisten liikkumista ja vähentävät loukkaantumisia etenkin talven aikana. Liukuesteet tilattiin If- vakuutusyhtiöltä ja lopullinen kustannus on 278,00 euroa. Maksu menee perusturvan hallinnon kustannuspaikalta.
 
Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään tilaus tiedoksi.
 
Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tilaus tiedoksi ja päätettiin luovuttaa liukuesteet myös kotihoidon työntekijöille. 
 
 
MUUT ASIAT
Perustltk 24 § 
 
ILMOITUSASIAT
Perustltk 25 §
5.10.2017 Luhanka 150 v, Suomi 100 v tapahtuma palvelukeskus Tuuliharjussa ( vanhusten viikko 2-8.10.17)
5.10. 2017 klo 10- 15 Päiväkeskustoiminnassa kylätalolla juhlateemana Luhanka 150 v ja Suomi 100v. ( vanhusten viikko)
8.10.2017 Hartaustilaisuus Luhangan vanhainkodilla . ( vanhusten viikko 2- 8.10.2017)
10.10. 2017 klo 9 Asiakasyhteistyö , Joutsa
11.10. 2017 klo 14.30 , Yhteistyö, Luhanka
16.10.2017 klo 17 kunnanhallitus, talousarvioasiat, Luhanka
17.10.2017 klo 10 Asiakasyhteistyö , Joutsa
18.10.2017 klo 13.30, Asiakasyhteistyö, Äänekoski
23.10.2017 klo13 Perhehoidon ohjausryhmä, Jyväskylä
24.10.2017 klo 13.30 Työkokous, vanhuspalvelut, Luhanka
31.10. 2017 klo14 Asiakasyhteistyö, Äänekoski