Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Luhangan kunnan lautakunnat toimivat valmistelevina toimieliminä hallitukselle ja valtuustolle. Lautakunnilla on lisäksi johtosääntöjensä mukainen itsenäinen ratkaisuvalta. Eri toimialojen lautakunnat käsittelevät asiat kokouksissaan ja tekevät niistä lautakunnan päätökset. Lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta lautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Perusturvalautakunta

Puheenjohtaja Pirkko Vilkman
Varapuheenjohtaja Hilkka Weijo
Eija Helén
Risto Masalin
Ossi Rikkola

Esittelijä perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen 040 3479211

Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja Aki Virtaniemi
Varapuheenjohtaja Markku Huuskola
Marika Masalin-Weijo
Marja-Leena Nurminen
Sami Talpio

Esittelijä johtajaopettaja Leila Qvist-Pettersson p. 040 3479217

Rakennuslautakunta

Puheenjohtaja Tauno Dammert p. 044 0280 845
Varapuheenjohtaja Pertti Seimola
Ari Ikonen
Pirjo Lehtinen
Eila Virtanen

Esittelijä rakennustarkastaja Risto Salonen p. 040 555 8204


Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja Eino Polvela  p. 040 7603240
Varapuheenjohtaja Heikki Kiviniemi
Kai Kalho
Pirjo Lehtinen
Pirkko Sievänen


Sidonnaisuusrekisteri 29.8.2017

Rekisteriseloste 07.08.2017

 

Katso myös

HALLINTO

Kunnanjohtaja Reijo Urtti
p.040 3479 210,
0400-712172
reijo.urtti(at)luhanka.fi

Perusturvajohtaja
Sirpa Hyytiäinen
p. 040 3479 211
sirpa.hyytiainen(at)luhanka.fi

Johtajaopettaja
Leila Qvist-Pettersson
p. 040 3479 217
leila.qvist-pettersson(at)luhanka.fi

Rakennustarkastaja
Risto Salonen
p. 040 555 8204
risto.salonen(at)luhanka.fi

Ympäristötarkastaja
Marika Masalin-Weijo
p. 040 3479 209
(maanantai-torstai)
marika.masalin-weijo(at)luhanka.fi

Palkkasihteeri / kirjanpito
Ritva Oksa
p. 040 3479 214
ritva.oksa(at)luhanka.fi

Toimistosihteerit:
Tekninen osasto
Nina Ilmonen
p.040 3479 213
nina.ilmonen(at)luhanka.fi

Sosiaalitoimisto
Kristiina Salminen
p. 040 3479 215
kristiina.salminen(at)luhanka.fi

Kirjastonhoitaja
Satu Suoranta
p.040 3479 236,
040 3479 237
kirjasto(at)luhanka.fi

Ruokahuoltovastaava
Tuula Väänänen
p. 040 3479 220
tuula.vaananen(at)luhanka.fi

Palvelukeskus Tuuliharju
Johtaja Asta Tiitta
p.040 3479 218
vanhainkoti(at)luhanka.fi

Kotihoito
Tiimivastaava
Eija Göös
p. 040 3479 221
eija.goos(at)luhanka.fi

Maaseututoimi
Panu Volanto
p. 050 5714 180
panu.volanto(at)laukaa.fi

Mela-asiamies
Leena Olkkonen
p. 029 435 2651